Samen sterk(er)

Daphne Louwerier is openbaar apotheker specialist in Montfoort-Linschoten. Ze is typisch iemand die altijd jong blijft. Zoals ze eruitziet maar ook in haar manier van denken. Met een nooit aflatende nieuwsgierigheid en een brede interesse blijven veel dingen in het leven leuk om te doen en interessant om te onderzoeken. Daphne: “Ik ben een echte bèta. Gek op cijfers en wetenschappelijke onderbouwingen maar de alfa in mij begint steeds meer terrein te winnen. Het plezier in mijn werk zit vooral in communiceren en samenwerken met andere zorgprofessionals.”

De apotheek in Montfoort en het servicepunt in Linschoten zijn gesitueerd midden in het Groene Hart. Een middelgrote apotheek met twee apothekers, acht assistentes en bezorger. De apotheek is zelfstandig en maakt sinds een jaar geen onderdeel meer uit van een landelijke keten. Daphne: “Samen zijn we verder aan het bouwen. Dingen die voorheen door de keten werden gedaan, pakken we nu zelf op en voeren het uit zoals wij het graag willen. Dat brengt een ondernemende en creatieve dynamiek met zich mee. Dat vind ik heel prettig.”

Je bent ook praktijkdocent aan de Universiteit van Utrecht. Hoe bevalt dat?

Daphne: “Hartstikke leuk. Ik begeleid studenten die hun eindcoschap lopen in de openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek. Het is ontzettend leuk om mijn praktijkkennis en ervaring te delen met aanstaande collega’s. In de terugkombijeenkomsten is er aandacht voor de student zelf. Hoe gaat het met je coschappen? Waar loop je tegenaan? Dat soort zaken. Maar we bespreken ook casuïstiek, de keuzes die ze maken in praktijksituaties of hun visie op de toekomst. Geen enkele werkgroepbijeenkomst is hetzelfde. Dat werkt inspirerend.”

Wat vind je van je aanstaande collega’s?

“De studenten die ik begeleid staan aan het begin van hun carrière, hebben zin om aan de slag te gaan en zitten vol positieve energie. Ze durven kritisch te zijn zonder zich te laten beperken en te vervallen in ‘ja maar’. Tijdens de eindcoschap komen ze de regels en bureaucratie wel tegen maar ze laten zich er niet door weerhouden.”

Je bent pleitbezorger voor lokale zorg in de openbare farmacie. Vertel!

“Daar geloof ik inderdaad in. Ik geloof in een sterke lokale samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals, thuiszorg en lokale zorginstellingen. Samen bouw je een patiëntendossier op. Net als een huisarts die jarenlang meegroeit met zijn patiënten. Zo leer je je patiënten kennen. In landelijke levering van medicijnen geloof ik niet. Als apotheker heb je het totaalbeeld van de patiënt nodig en bovendien mis je de samenwerking met lokale zorgprofessionals. Ik geloof in het totale zorgpakket dat we met lokale zorgprofessionals leveren. Daarbij krijgt de apotheker de ruimte om in samenwerking met de lokale zorgprofessionals keuzes te maken om zo in te kunnen spelen op de wensen van de patiënt en zorg op maat te kunnen leveren. Daarvoor moet de apotheker lokaal sterk gepositioneerd zijn en dat betekent overigens niet persé dat je organisatorisch onder één dak met je zorgcollega’s hoeft te zitten. Zichtbaarheid valt en staat met hoe jij je als apotheker profileert. Hoe werk je samen? Hoe communiceer je als persoon?”

Samenwerken en communicatie dus?

“Zeker. Ook tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Neem de Werkgroep Medicatieoverdracht van Apothekers Vereniging Midden Nederland (AVMN) waar ik nu 2,5 jaar aan tafel zit met apothekers van de ziekenhuis- en poliklinische apotheken van vijf grote ziekenhuizen in de regio Utrecht. De overdracht van medicatiegegevens tussen tweede en eerste lijn verloopt niet altijd optimaal. Dat moet en kan efficiënter en veiliger. Samen zitten we regelmatig om tafel om de medicatieoverdracht bij opname en ontslag te bespreken, signaleren we knelpunten en werken we aan oplossingen voor de problemen die we ervaren in het proces van medicatieoverdracht. Met elkaar zorgen we dat de overdracht van en naar het ziekenhuis lokaal steeds beter geregeld is en dat bereiken we door samenwerken en communiceren. Overigens een zeer actueel onderwerp nu met de recent herziene Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Het is een werkgroep waar ik echt energie van krijg als ik kijk welke stappen we in deze samenwerking al gemaakt hebben.”

Ben je al met al tevreden over hoe de openbare farmacie zich ontwikkelt?

“Ik ben nog steeds optimistisch over de kant die de openbare farmacie inslaat. We kunnen een cruciale rol spelen in het zorglandschap en pakken die rol steeds beter op. De apotheek wordt laagdrempeliger en toegankelijker. Patiënten komen om vragen te stellen, weten de apotheker steeds beter te vinden. Wij als apothekers hebben veel te bieden en daarbij is inhoudelijke kennis ons visitekaartje. Toch moeten we als apothekers blijven werken aan onze positionering en zichtbaarheid.”

We lopen naar buiten. Ik kijk naar een paar grote eikenbomen. Loopt daar iets harigs langzaam maar gestaag omhoog? Deze eikenprocessierupsen laten zich niet stoppen. Zij zijn vastbesloten om een onopvallende bruine vlinder te worden. Lokaal en beslist zonder ‘ja maar’.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Halveer de doses voor vrouwen

“Willen we vrouwelijke patiënten therapietrouw krijgen, dan moeten apothekers en huisartsen maatwerk leveren,” aldus Janneke Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.