Samenwerking eerste en tweede lijn in Longnetwerk Helmond en De Peel

Huisartsen aangesloten bij zorggroep PoZoB, apothekers, longartsen en verpleegkundigen werken samen in het Longnetwerk Helmond en De Peel. In regio hebben zo’n 5.000 mensen COPD en bijna 9.000 mensen hebben astma. Dat aantal neemt de komende 5 jaar naar schatting toe met 20 procent. Met de huidige aanpak kan de zorgverlening daar niet meer aan voldoen. Het netwerk zet zich in voor behoud van de longzorg in de regio Helmond en De Peel.

Huisartsen, apothekers en longartsen hebben gezamenlijk gekeken naar de medicijnen en inhalatoren die longartsen en huisartsen (aangesloten bij zorggroep PoZoB) voorschrijven. Er is veel meer aandacht voor welke inhalator past bij een patiënt. Door gezamenlijk duidelijke keuzes te maken ten aanzien van de inhalatoren en bijbehorende medicatie, krijgt de patiënt zowel via de huisarts als in het ziekenhuis dezelfde medicatie en instructie. Met de apothekers in de regio zijn afspraken gemaakt over frequentere controle of mensen hun medicatie trouw nemen op het goede moment.

Betere inhalatietechniek
Ook is er meer aandacht voor de techniek waarmee patiënten de medicatie moeten inhaleren. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat 70% van de patiënten dit niet correct doen. Met de juiste inhalatietechniek kunnen de medicijnen beter hun werk doen, waardoor mensen minder last ervaren van hun astma of COPD. De apothekersassistenten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen krijgen hierin scholing, zodat zij op hun beurt beter de patiënten kunnen trainen. Met de juiste inhalatietechniek is het effect van de medicijnen groter, waardoor minder vaak complicaties voorkomen, zoals een longaanval waarbij ziekenhuisopname nodig is.

Nieuw zorgpad voor patiënten met zeer complexe zorgvraag
In het Longnetwerk wordt gewerkt aan een nieuw gezamenlijke aanpak voor een groep patiënten bij wie de ziekte moeilijk onder controle te houden is en die vaak acuut opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Betere zorg die ook kosten bespaart
De gezamenlijke aanpak in de regio heeft als belangrijkste doel de zorg voor longpatiënten te verbeteren. Als patiënten sneller de voor hen beste medicatie krijgen, medicatie beter gebruiken, minder vaak worden opgenomen, bespaart dat veel ongemak en leed. Tegelijk leidt deze aanpak ook tot kostenbesparing.

Bron: Elkerliek Ziekenhuis

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.