SBA Workshop: Privacy in de openbare apotheek

shutterstock_131087813(web)Ziekte en medicijngebruik zijn heel persoonlijk. Daarom speelt het waarborgen van de privacy een belangrijke rol in de apotheek. De patiënten, maar ook de apothekers(assistenten) moeten zich vrij voelen om alle benodigde informatie uit te wisselen en er op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn. De workshop belicht uitgebreid de omgang met privacygevoelige gegevens en besteedt aandacht aan de privacy van patiënten die de apotheek bezoeken.

Merel Mooij is farmaceutisch manager in de Maelson Apotheek in Hoorn. Verdeeld over twee avonden nam het gehele team deel aan de workshop welke voorafging door een e-learningprogramma. Mooij: “Er was voor ons geen directe aanleiding om deze cursus te volgen, maar goede farmaceutische zorg vraagt om privacy voor de patiënt, dus wij vonden het noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden.” De cursus bestaat uit twee onderdelen? “Ja, een e-learning cursus en een workshop in de apotheek. In de e-learning cursus leer je meer over de achtergrond van de wettelijke privacyregelingen. Ik vond het vooral prettig dat hierin ook de actualiteit rondom het Landelijk SchakelPunt aan bod kwam.”

In de workshop leer je hoe je deze regelingen kunt toepassen in de dagelijkse praktijk”, aldus Mooij. “Jurriane Rendering, juridisch adviseur van de KNMP, gaf een heldere presentatie naar aanleiding van praktijkcasussen waarbij de privacy van patiënten in het geding kwam. Een van de extreemste casussen ging over een man die in de apotheek kwam en zijn medicatie voor zijn zoontje kwam ophalen. Dit werd meegegeven, maar achteraf bleek dat hij absoluut niet mocht weten waar zijn vrouw en zoontje verbleef. Dit zijn indrukwekkende voorbeelden die je bijblijven.”

“Het meest leerzame onderdeel van de workshop vonden wij vooral het patiëntgericht en integer communiceren. Je leert op een duidelijke manier uit te leggen wat je met de gegevens van je patiënt gaat doen en hier uiteraard toestemming voor te vragen. Het dossier oproepen, inkijken of doorgeven deden we natuurlijk al vanuit het oogpunt medicatiebewaking, maar we deelden niet altijd mee aan de patiënt wat we precies met de gegevens gingen doen. Dit hebben we naar aanleiding van de workshop standaard doorgevoerd in onze procedure.” Wordt dit goed opgepakt in de praktijk? “Verandering is altijd moeilijk, maar ik merk wel dat iedereen zich ervan bewust is dat dit een belangrijk en verplicht onderdeel is van het vak.”

Doelgroep: Deze teamtraining is bedoeld voor apothekers en apothekersassistenten.
Voorkennis: De deelnemers dienen te beschikken over het diploma apothekersassistent.
Cursusduur: 1 bijeenkomst van 3 uur en 4 uur zelfstudie.
KAOF-punten: 7
KNMP-accreditatie: 82892 / 6 uur
Meer info: www.sbaweb.nl

Elke editie belicht FarmaMagazine een cursus, workshop of training uit het aanbod van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA). Deze editie de workshop ‘Privacy in de openbare apotheek’ waarin deelnemers leren om de belangrijkste wettelijke privacyregelingen op een integere en cliëntgerichte wijze toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.