Scan kijkt naar voorschrijven antibiotica door huisartsen

Een antibiotica-scan in de eerste lijn kan aanknopingspunten bieden voor verdere verbetering in het voorschrijven van antibiotica. Daarom gaat het Nivel een dergelijke scan uitvoeren. Vanuit het idee dat Nederlandse huisartsen relatief weliswaar weinig antibiotica voorschrijven, maar dat er desondanks nog ruimte is voor verbetering.

Gepast voorschrijven van antibiotica is belangrijk om resistentie te voorkomen. Uit eerder onderzoek van het Nivel blijkt dat er tussen huisartspraktijken grote verschillen bestaan in het voorschrijven van antibiotica bij luchtweginfecties. Ook schrijven huisartsen vaak een antibioticum voor terwijl dit niet geïndiceerd is, zoals bij een keelontsteking of een voorhoofdsholteontsteking.

Afwijkend van de richtlijnen

De antibiotica-scan brengt in kaart op welke punten het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost afwijkt van de richtlijnen. Daarbij wordt gekeken naar het voorschrijven bij verschillende diagnoses, naar doseringen en naar het voorschrijven aan verschillende risicogroepen. De scan dient als basis voor verdere monitoring van knelpunten in het voorschrijven van antibiotica.

Meer over het project

Voor de scan wordt gebruik gemaakt van gegevens van huisartspraktijken en huisartsenposten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het Nivel. De antibioticascan in de eerste lijn voert het Nivel uit in samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en is mogelijk gemaakt door ZonMw, Programma Antibiotica Resistentie. Het project loopt tot oktober 2022.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…