Scan kijkt naar voorschrijven antibiotica door huisartsen

Een antibiotica-scan in de eerste lijn kan aanknopingspunten bieden voor verdere verbetering in het voorschrijven van antibiotica. Daarom gaat het Nivel een dergelijke scan uitvoeren. Vanuit het idee dat Nederlandse huisartsen relatief weliswaar weinig antibiotica voorschrijven, maar dat er desondanks nog ruimte is voor verbetering.

Gepast voorschrijven van antibiotica is belangrijk om resistentie te voorkomen. Uit eerder onderzoek van het Nivel blijkt dat er tussen huisartspraktijken grote verschillen bestaan in het voorschrijven van antibiotica bij luchtweginfecties. Ook schrijven huisartsen vaak een antibioticum voor terwijl dit niet geïndiceerd is, zoals bij een keelontsteking of een voorhoofdsholteontsteking.

Afwijkend van de richtlijnen

De antibiotica-scan brengt in kaart op welke punten het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost afwijkt van de richtlijnen. Daarbij wordt gekeken naar het voorschrijven bij verschillende diagnoses, naar doseringen en naar het voorschrijven aan verschillende risicogroepen. De scan dient als basis voor verdere monitoring van knelpunten in het voorschrijven van antibiotica.

Meer over het project

Voor de scan wordt gebruik gemaakt van gegevens van huisartspraktijken en huisartsenposten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het Nivel. De antibioticascan in de eerste lijn voert het Nivel uit in samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en is mogelijk gemaakt door ZonMw, Programma Antibiotica Resistentie. Het project loopt tot oktober 2022.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.