Schippers neemt regie op markt diabeteshulpmiddelen

EdithSchippers2-578x420Diabetesvereniging Nederland (DVN) meldt dat minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten een Bestuurlijk Overleg te starten over diabeteshulpmiddelen. Hierin gaan alle betrokken partijen een oplossing zoeken, onder regie van de minister. Het overleg zal half januari plaatsvinden.

De kern van de problemen op de markt voor diabeteshulpmiddelen is volgens DVN dat de keuze voor bijvoorbeeld bloedglucosemeters steeds vaker wordt gemaakt door zorgverzekeraars, leveranciers en apothekers. Terwijl Diabetesvereniging Nederland de keuze voor het juiste hulpmiddel als een zaak van zorgverlener en patiënt beschouwt. Niet-passende hulpmiddelen vergroten de kansen op ernstige complicaties aanzienlijk, stelt DVN.

Het gaat om geld
De oorzaken van de problemen zijn financieel, zo heeft DVN geconcludeerd. Zorgverzekeraars willen minder betalen voor deze diabeteshulpmiddelen en apothekers en leveranciers willen voldoende blijven verdienen. De diabetespatiënt trekt dus aan het kortste eind, en de zorgverlener kijkt machteloos toe. Overigens spelen dezelfde problemen binnen de stoma- en incontinentiezorg.

Pas op de plaats
Diabetesvereniging Nederland heeft in diverse media het woord gevoerd over deze problemen. Eerder zijn de zorgen hierover al geuit bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), terwijl er ook in de Tweede Kamer over gesproken is. DVN zegt verheugd te zijn over deze stap van het ministerie. “Het is duidelijk dat zorgverzekeraars, leveranciers en de industrie er met elkaar niet uitkomen. De patiënt is dan de dupe. Wij verwachten dat de bemoeienis van de minister een oplossing zal forceren”, zegt directeur Olof King. Intussen moeten zorgverzekeraars nu even pas op de plaats moeten maken met hun bezuinigingsdrift, is de aanbeveling van de vereniging. “Als besparingen leiden tot gezondheidsrisico’s voor de patiënt, dan schiet je je doel voorbij. We roepen zorgverzekeraars dan ook op eerst de uitkomsten van het overleg met het ministerie afwachten.”

Onder redactie van: Kees Kommer