Schippers wil ANW-prijsverschillen verkleinen

MinisteFarmaMagazine_Gelijke_tarievenr Edith Schippers (VWS) geeft in antwoord op Kamervragen aan dat zij de forse prijsverschillen voor Avond, Nacht en Weekend dienstverlening in de farmacie een probleem vindt. Iedere patiënt moet gelijke toegang tot de zorg hebben. Ze is hierover met de NZa in gesprek gegaan en het probleem moet in 2016 zijn opgelost.

De vragen werden in augustus gesteld door de Tweede Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester (PvdA), Bruins Slot (CDA) en Dijkstra (D66), na publicaties in landelijke media over veel hogere prijzen voor farmaceutische dienstverlening in dunbevolkte gebieden dan in steden. De minister erkent nu dat er signalen zijn “dat patiënten wachten op de reguliere openingstijden om het hogere tarief van bepaalde dienstapotheken te omzeilen. De dienstverlening kan daar in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken.”

Oorzaak: de nieuwe contracteerwijze
Of het juist is dat de grote prijsverschillen per receptregel het gevolg zijn van de financiering die in 2014 is ingevoerd, luidt het antwoord: “In de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot de Extramurale Farmaceutische zorg in oktober 2014 en uit informatie vanuit zorgverzekeraars wordt aangegeven dat de stijging van het tarief en de toegenomen verschillen zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van de nieuwe contracteerwijze. Voor 2014 droegen de openbare apotheken in het adherentiegebied van de dienstapotheek bij aan het in de lucht houden van de dienstapotheek.” De minister wil de grote verschillen in de tarieven voor deze zorg en de gevolgen hiervan voor de patiënten oplossen. Daarom is zij hierover eerder dit jaar in gesprek gegaan met de NZa en veldpartijen. “Vanaf 2016 is dit opgelost,” stelt zijn in het antwoord op de Kamervragen.

Onder redactie: Kees Kommer

 

 

Wijs in het oosten

Op veel plaatsen laten bewoners met de groene Achterhoekse vlag zien hoe trots ze zijn op hun omgeving. En terecht. Mooi is het hier zeker.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.