Service Apotheek ‘t Hooge Zand: Een + een = drie

Service-Apotheek-‘t-Hooge-Zand-farmaMagazineHoogezand, Sappemeer…  Roodeschool is het bekende topografische rijtje dat bijna als vanzelf naar boven komt als je richting Groningen rijdt. Service Apotheek ‘t Hooge Zand komt voor in een ander rijtje: van de laatste twaalf jaar waarin het AMP de prijs ‘Beste apotheek van Nederland’ uitreikte, stond deze apotheek negen keer in de top tien. Drie keer als winnaar en drie keer op de tweede plaats. Een unicum! Anne de Vries: “Als dit interview gaat over de samenwerking met huisartsen ben je aan het goede adres. We zitten al dertig jaar met de huisartsen onder één dak en werken intensief samen. Een AHOED avant la lettre.”

Het apotheekteam van ’t Hooge Zand bestaat uit tien medewerkers, waarvan drie apothekers en zes apothekersassistenten. Samen met drie huisartsenpraktijken en een fysiotherapiepraktijk vormen ze Medisch Centrum ‘t Hooge Zand. De apotheek biedt zorg aan 7000 patiënten. Met name door de vergrijzing van de bevolking hebben veel patiënten extra zorg nodig.

Puur winst
Anne: “Toen we in dit centrum begonnen, hebben we toestemming van de huisartsen gekregen om de medische dossiers van patiënten in te zien. Uiteraard na goedkeuring van de patiënt zelf. Dat heeft ongelooflijk veel toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld bij ontslagreceptuur.”
“Stel iemand komt uit het ziekenhuis met een recept en een brief voor de huisarts” vervolgt Thaliet Brink. “Normaliter gaat de ontslagbrief alleen naar de huisarts en niet naar de apotheek. De apotheek krijgt het ontslagrecept. Omdat wij echter inzage hebben in de medische gegevens van de patiënt, lezen wij de ontslagbrief ook en kunnen gegevens vergelijken. Wat blijkt? In 80 % van de gevallen is er een discrepantie tussen de ontslagbrief en het ontslagrecept. Verschil in de doses of in het medicijn. Soms mist er zelfs een geneesmiddel. Meestal wordt dit verschil niet opgemerkt, omdat arts en apotheker niet hetzelfde document te zien krijgen. En dat terwijl goede ontslagdocumentatie zo belangrijk is. Het voorkomt heropnames en daarmee persoonlijk leed en maatschappelijke kosten.  Om deze overtuiging wetenschappelijk te onderbouwen, zijn we in 2009 samen met de Rijksuniversiteit van Groningen een onderzoek gestart: ‘Ontslagdocumentatie gezien vanuit de openbare apotheek’.”

Op de koffie
Susanne Oosterhof: “Op woensdagochtend hebben we altijd overleg met de huisartsen, gevolgd door een gezamenlijke lunch op vrijdag. Het is goed om contact te onderhouden en tijd te nemen voor elkaar. En dan bedoel ik niet alleen via de mail of de fax. In de apotheek is altijd een apotheker beschikbaar voor vragen van huisartsen. Daar maken ze veel gebruik van. Bijvoorbeeld als ze vragen hebben over medicatie bij afwijkende labwaarden of bij geneesmiddelen voor terminale patiënten. De huisartsen weten dat we kwaliteit leveren en ons verdiepen in hun vraag. We investeren in kennis en kunde. We volgen soms dezelfde nascholing als huisartsen en lezen bijvoorbeeld het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het is goed om op de hoogte te blijven. Wettelijk gezien zijn we medebehandelaar. Die verantwoordelijkheid hebben en nemen we graag. Als we er samen met de huisarts zijn voor de patiënt, dan is 1 + 1 echt 3.”

Over vijf jaar
Anne: “Hoe onze apotheek er over vijf jaar uit ziet? De patiënt staat nog steeds centraal en een goede communicatie met patiënten en andere zorgverleners blijft een van de belangrijkste pijlers onder onze farmaceutische zorg. Waarschijnlijk zitten we dan in een nieuw medisch centrum waarbinnen ook de thuiszorg onderdeel is van het team. Wij zien dat hun rol steeds groter wordt. Zij zijn immers degenen die bij de patiënten thuis komen, ze zijn als het ware onze oren en ogen. De huisarts blijft de spin in het web, maar hij heeft echt geen tijd om zich te verdiepen in incontinentiemateriaal of andere hulp- of verbandmiddelen. Dat doen wij samen met de thuiszorg en dat zal meer worden. Verder hoop ik dat er over vijf jaar meer erkenning is voor de niet tastbare werkzaamheden van de apotheker en hopelijk staat hier een passende financiële vergoeding tegenover. Deze extra investering verdient zichzelf volledig terug. Sterker nog, het kan miljoenen opleveren. En ja, ik verwacht ook dat we als team net zo gedreven zijn als nu.”

In ‘Drijfveren’ spreken we met verschillende apothekers in Nederland. Van het kleinste dorp in het land: ‘t Woudt met maar 38 bewoners tot de grootste stad Amsterdam met ruim 800.000 stadsgenoten, vertellen apothekers over zichzelf, hun vak, ambities, dilemma’s en keuzes die ze dagelijks maken. Wat bezielt uw collega’s Anne de Vries (eigenaar apotheker), Susanne Oosterhof (tweede apotheker) en Thaliet Brink (beherend apotheker) van Service Apotheek ‘t Hooge Zand in Hoogezand?

Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.