Soepeler hantering BIG-registratie

Artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg. Daarvoor hoeven zij zich niet opnieuw in het BIG-register in te schrijven. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order. Deze tijdelijke maatregel geldt overigens niet voor apothekers. Daarnaast is de herregistratie-verplichting opgeschort, en wel voor álle BIG-geregistreerde zorgverleners.

Nu artsen en verpleegkundigen die vanaf 1 januari 2018 niet meer BIG-geregistreerd zijn wel aan de slag mogen, kunnen zorgorganisaties en zorginstellingen gebruik maken van hun ervaring van kennis. De inzet van extra personeel in de zorg is nu eenmaal zeer hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De voormalig arts of verpleegkundige dient uiteraard wel bekwaam te zijn; en te beschikken over voldoende recente kennis en vaardigheden.

Herregistratie opgeschort
Daarnaast wordt de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals apothekers, artsen en verpleegkundigen zich nu niet hoeven te herregistreren. Dat is normaal gesproken elke vijf jaar verplicht.

De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen. Door het opschorten van deze verplichting zullen zorgverleners die vanwege de uitbraak van het coronavirus niet aan de vereisten van herregistratie voldoen, niet worden geschrapt uit het register. De maatregel geldt voor iedereen die vanaf 18 maart 2020 zou moeten herregistreren en tot nader orde. 

Bron: Rijksoverheid