Start project Regie op Registers voor dure geneesmiddelen

Om de beste zorg voor de beste prijs te garanderen, wil het Zorginstituut bevorderen dat nieuwe innovatieve geneesmiddelen snel aan de juiste patiënten worden aangeboden. Terwijl tegelijk dure geneesmiddelen beperkt moeten blijven tot alleen patiënten voor wie de behandelingen effectief zijn. De uitkomsten van de behandeling met nieuwe medicijnen zijn daarbij van groot belang. Het Zorginstituut start daarom met het project ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’.

Steeds vaker worden dure geneesmiddelen op de markt toegelaten terwijl er nog onzekerheid is over hun effectiviteit, kosteneffectiviteit, de juiste plaatsbepaling in de behandeling of de juiste indicatiestelling. Deze middelen stromen echter vaak automatisch het basispakket in, terwijl het kan gaan om niet-uitontwikkelde producten, waarvoor wel een volwaardige prijs wordt berekend.

Dataverzameling
Er is behoefte om de effectiviteit, de kosteneffectiviteit en (bij)werkingen in de praktijk goed te volgen. Daarom moet informatie uit de klinische praktijk worden vastgelegd om de uitkomsten van een behandeling met een nieuw, duur geneesmiddel te kunnen meten. Verzameling van deze informatie kan via patiënt- of aandoeningenregistraties.

Regie op registraties
De minister voor Medische Zorg heeft het Zorginstituut gevraagd om een uitvoeringstoets. Gericht op de behoeften van partijen in het veld om de effecten van deze geneesmiddelen te volgen. Maar ook gericht op de kennisbehoefte van het Zorginstituut om gegevens uit de praktijk te gebruiken voor het pakketbeheer. Het is daarbij niet van belang of deze geneesmiddelen bij de start van instroom in het pakket wel of niet beoordeeld zijn. Het gaat vooral om te komen tot dergelijke, meer uniforme registraties.

Gefaseerde uitvoering
In de praktijk vindt de monitoring van gebruik, effectiviteit en kosteneffectiviteit van dure geneesmiddelen versnipperd plaats. Een structurele, uniforme aanpak voor dit specifieke doel komt niet vanzelf tot stand. Belangrijk onderdeel van dit project is dat het Zorginstituut nadrukkelijk zal aansluiten bij andere initiatieven, en haar activiteiten zal afstemmen op de uitkomsten hiervan. Het project wordt gefaseerd en in nauwe afstemming met relevante partijen uitgevoerd.

 

Bron: Zorginstituut Nederland

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.