Stomadrager centraal in pamflet over stomazorg

In ons land zijn er bijna 40.000 mensen met een stoma. Sinds 2018 zijn er nieuwe afspraken over de aanspraak op stomahulpmiddelen. Het sleutelwoord hierbij is functioneringsgericht. Klinkt mooi, maar wat betekent dit concreet voor de persoon met een stoma? De Stomavereniging, stomaverpleegkundigen, leveranciers van medische hulpmiddelen, fabrikanten en zorgverzekeraars lanceren gezamenlijk een pamflet. Daarin staat duidelijk beschreven hoe de functioneringsgerichte aanspraak op stomahulpmiddelen werkt.

De kern is dat de stomadrager centraal staat. Bij het uitzoeken van stomamateriaal moet niet worden uitgegaan van het aanbod. Uitgangspunt moet zijn wat de stomadrager nodig heeft om te kunnen leven zoals hij of zij wil.

Informatief voor patiënten én professionals
Het pamflet bevat de 10 belangrijkste vragen en antwoorden over stomamaterialen en bijbehorende hulpmiddelen. Deze informatie handig voor mensen met een stoma. Tegelijk biedt de tekst ook duidelijkheid aan alle professionals die met stomazorg te maken hebben, zoals stomaverpleegkundigen en leveranciers van hulpmiddelen.

Het is voor het eerst dat alle relevante partijen rondom stomazorg op deze manier hun afspraken naar buiten brengen. De gezamenlijke afspraken zijn reeds in 2018 vastgelegd in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.
Afspraken maken vereist ook uitvoering in de praktijk. Het pamflet ondersteunt het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de gemaakte afspraken. Dit motiveert alle partijen om mensen met een stoma volgens dezelfde uitgangspunten tot een passende oplossing te laten komen. De belangrijkste afspraak is dat de stomamaterialen passen bij de zorgvraag van de stomadrager. Daarnaast moet het voorschrijven doeltreffend en doelmatig zijn. Dit betekent dat ook wordt gelet op de kosten.

Downloaden of bestellen
Zie hetpamflet ‘Stomamaterialen en hulpmiddelen: wat moet je weten?’ Extra exemplaren zijn te bestellen door een e-mail te sturen naar info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘pamflet stomahulpmiddelen’.

Bron: Stomavereniging

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.