Subsidie voor bevorderen therapietrouw

Er bestaan een aantal bewezen effectieve interventies voor het verbeteren van therapietrouw. Er zijn echter regio’s waar dergelijke interventies nog niet structureel worden toegepast. Om de inzet op lokaal niveau te bevorderen, komt er subsidie beschikbaar. Tot 20 september a.s. kunnen daartoe aanvragen worden ingediend. Interesse? Bezoek vooral de informatiebijeenkomst op 8 september a.s. Doe het snel, aanmelden daarvoor kan nog maar tot 26 augustus.

Met deze subsidieronde wil ZonMw effectieve interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw verder brengen naar de praktijk. Met als doel het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten.

Vier keuzes
Deze ronde is niet bedoeld om nieuwe therapietrouw-interventies te ontwikkelen of te onderzoeken. Het gaat om bestaande goede voorbeelden. Projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten daarom uit onderstaande interventies kiezen. Dit betreffen de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerdere subsidieronde over therapietrouw.

Proeftuin Almere: Aanbieden van Kijksluiter (video-animatie van bijsluiter) en telefonische startbegeleiding (nabellen) bij ontslag uit het ziekenhuis.
Proeftuin Amersfoort: Jaargesprek met patiënten (voorbereid door zowel de patiënt als de apothekersassistent) om problemen met medicatiegebruik te achterhalen en samen oplossingen te vinden.
Proeftuin Amsterdam: Wekelijks opsporen van ontrouwe patiënten op basis van aflevergegevens, triage van therapieontrouw door de apotheker, het coördineren van een vervolgactie richting de patiënt en het uitvoeren van de vervolgactie.
Proeftuin Utrecht: Begrijpelijke etiketteksten voor de verpakking en het inzetten van de terugvraagmethode bij eerste uitgifte van medicatie in de apotheek.

Aanvragers
Deze ronde richt zich op praktijkprojecten met betrokkenheid van apothekers, huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen en/of patiëntenorganisaties. De hoofdaanvrager en projectleider kunnen daarom niet afkomstig zijn uit een academische instelling of onderzoeksinstituut.

Budget
Per proeftuin is maximaal 200.000 euro beschikbaar, voor een looptijd van maximaal 2 jaar. Omdat vier projecten zullen worden gehonoreerd, is het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde dus 800.000 euro.

Informatiebijeenkomst
Overweegt u een aanvraag in te dienen? Bezoek dan vooral de informatiebijeenkomst op 8 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht. Dan licht ZonMw de subsidieronde toe met de voorwaarden en potentiële aanvragers kunnen in kleine groepen over hun plannen sparren met experts. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot uiterlijk 26 augustus 2021.

De ZonMw-subsidieronde maakt deel uit van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor deze ‘STIP Therapietrouw Proeftuinen Ronde 2’ is 20 oktober 2021 tot 14.00 uur. Zie alle informatie over deze subsidieoproep.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.