Subsidie voor multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die in een project samenwerken met huisartsen, minimaal één verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal één paramedische discipline kunnen subsidie aanvragen. Met als uiteindelijk doel het versterken en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking tussen de drie beroepsgroepen. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze call moet vóór 22 juni 14.00 uur een projectidee zijn ingediend.

Uitgangspunt van de samenwerkingsverbanden is de meest optimale zorg voor de zorgvrager, zodat er verbetering is op een breed domein, zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl. Daarbij rijst de vraag hoe en met welke zorgprofessionals de zorg het beste georganiseerd kan worden, over de schotten van de zorg heen.

Meerwaarde van samenwerking

De subsidieronde moet antwoord geven op deze vraag. Voor deze call moeten tussen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden van huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici worden gekeken naar de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking, met een beschrijving van het proces van samenwerken, de evaluatie en de verbeterpunten. De meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking moet worden onderbouwd met minimaal één van de volgende aspecten: de ervaren gezondheid (vanuit de brede benadering van gezondheid), kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid van de zorg en het werkplezier van zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Twee miljoen euro

Voor deze subsidieronde is 2 miljoen euro beschikbaar: per project maximaal € 300.000,-. De looptijd van projecten is maximaal 36 maanden. Tot 22 juni 2021, 14.00 uur is het mogelijk een projectidee in te dienen via ProjectNet.

Wie kunnen aanvragen?

Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die samenwerken met huisartsen, minimaal één verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal één paramedische discipline kunnen een aanvraag indienen. In het project wordt gewerkt met bestaande samenwerkingsverbanden of er wordt een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Samenwerking met minimaal twee, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is vereist. 

Meer informatie

Wilt u een aanvraag indienen? Of meer weten over deze call? Zie dan de samenvatting van de call en/of  de volledige subsidieoproep met alle voorwaarden op de site van ZonMw.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.