Subsidie voor stagiairs in de apotheek

Apothekers die een erkend leerbedrijf zijn en in het schooljaar 2018/2019 een BOL- of BBL-leerling als stagiair hebben gehad, komen aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren of het Stagefonds Zorg. Deze vergoeding kan maximaal oplopen tot € 4.000 op fulltime basis. Aanvraag is mogelijk tot respectievelijk 16 september en 1 oktober.

16 september deadline voor subsidieregeling Praktijkleren
Apotheken die een BBL-leerling een stageplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren van het Ministerie OCW. De subsidie van maximaal € 2.700 is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling. Dit kunnen onder andere  materiaalkosten zijn, maar ook de kosten voor  het inzetten van medewerkers die de leerling begeleiden. Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf 2 juni tot uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur. Meer informatie over de regeling staat op de website van Rijksdienst van ondernemend  Nederland.


1 oktober deadline voor subsidie via Stagefonds Zorg
Apotheken die een BOL-leerling een stageplek hebben geboden in het afgelopen schooljaar komen in aanmerking voor het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS. Het Stagefonds Zorg biedt (achteraf) een bijdrage voor de kosten van de stagebegeleiding. Een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2018-2019 kan vanaf 23 augustus 2019 online worden ingediend. Alle erkend leerbedrijven ontvangen een ‘DUS-I brief’ met een persoonlijke link voor de online aanvraag. De deadline voor het aanvragen van de subsidie is 1 oktober 2019. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van DUS-I (Dienst uitvoering van subsidies aan instellingen).

SBA Subsidiewijzer
Meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren en het Stagefonds Zorg, de voorwaarden en de aanvraagprocedure? In de SBA Subsidiewijzer 2019 staan deze en andere subsidieregelingen overzichtelijk bij elkaar.

Bron: SBA

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…