Subsidie voor verbeteren netwerken rondom thuiswonende ouderen

Lokale netwerken gericht op het bieden van samenhangende zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen kunnen subsidie aanvragen. Deze zogeheten ‘uitwerkings- en verduurzamingssubsidie’ is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin tenminste huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, ouderen en mensen vanuit ondersteuning en welzijn vertegenwoordigd zijn. Subsidie aanvragen kan via ZonMw tot 1 juli 2021, 14:00 uur.

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op professionals werkzaam in lokale netwerken van zorg, ondersteuning en welzijn. Werkt uw lokale netwerk aan een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen? Zijn ouderen ook actief betrokken in uw netwerk? En wilt u het netwerk en het samenhangende aanbod verder ontwikkelen, versterken en verduurzamen? Heeft u duidelijk voor ogen wat daarvoor nodig is? Als u deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is deze subsidieoproep wellicht iets voor u.

Praktische gegevens

Het maximum bedrag voor een subsidieaanvraag is € 49.500,–. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerkprofessionals voor maximaal 75% en de inzet van de actieonderzoeker tot maximaal 20% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. De looptijd van het project is maximaal 12 maanden. Het moet gaan om een netwerk dat al enige tijd actief is, met gezamenlijke visie en doelstellingen. Per netwerk kan slechts 1 aanvraag voor deze ‘Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie worden ingediend’.

Aanvragen

Overweegt u een aanvraag in te dienen. Lees dan de uitgebreide toelichting op deze subsidieoproep, inclusief alle randvoorwaarden, beoordelingscriteria, procedure en wijze van indiening van een subsidieaanvraag. En start vooral bijtijds met deze aanvraag, want die is nogal complex.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.