Meteen naar de inhoud

Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders

De eerste ronde van de VWS-subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders loopt van 1 t/m 30 september 2022. Deze regeling is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen die voortkomen uit inkoop- en/of verantwoordingeisen. Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen subsidie aanvragen voor dergelijke activiteiten.

Deze regeling heeft als doel het verminderen van regeldruk. Voorwaarde is wel dat de activiteiten een duurzaam effect hebben op de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers. Goede voorbeelden en geleerde lessen die voortkomen uit de projecten worden openbaar gedeeld om andere zorgaanbieders inzicht te geven en te stimuleren ook aan lastenverlichting te werken.

Drie rondes
In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar. Dat bedrag wordt verdeeld over drie subsidierondes, nl. 1 t/m 30 september 2022; 1 t/m 31 maart 2023 en 1 t/m 30 november 2023. Ze gaat er dus wel vanuit dat afname van de administratieve druk voorlopig nodig blijft.

Subsidie en eigen financiering
Het subsidieplafond voor de eerste ronde is €2.375.000. De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten moet ten minste 25% door de aanvrager zelf worden gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

Alle informatie
Voor het indienen van een subsidieaanvraag is onder andere om een activiteitenplan en begroting nodig. Zie alle aanvullende informatie, voorwaarden en het digitale aanvraagformulier van de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens