Subsidieronde praktijkgerichte projecten bij GGG

ZonMwNa de informatiebijeenkomst op 2 juli in Den Haag kunnen tot 29 september a.s. ideeën worden ingediend voor praktijkgerichte projecten in het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

Deze Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) is gericht op farmacotherapeutische projecten in de eerste lijn, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, (jeugd)GGZ, ketenzorg, zorg voor jeugd en eventueel in relatie tot overheveling vanuit de tweede lijn te leveren transmurale zorg, zorginnovatie eerste-tweede lijn. Bij de STIP Ronde 2 is een relevante vraag of een breed onderkend probleem uit de praktijk, het uitgangspunt voor de aanvraag is. Zoals:
– praktijkgerichte projecten met als doel toepassing van kennis in de praktijk
– het beter beschikbaar maken van gepubliceerde kennis in de praktijk praktijkverbeterprojecten
– verbetering van organisatie en/of kwaliteit van zorg.

Drie voorbeelden projectideeën
1. Wanneer patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis gaan, ontstaat er veelvuldig onduidelijkheid over de medicatie. Door transmurale afstemming en samenwerking verbetert de kwaliteit en continuïteit van medicatieverstrekking en -gebruik.
2. Bij specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld laaggeletterden, zijn andere instructies, informatiemateriaal en ondersteuning nodig om tot het juiste gebruik van medicatie te komen. Wanneer de betrokken zorgprofessionals beter samenwerken, hun omgang met de doelgroep afstemmen en dezelfde aangepaste informatiemiddelen gebruiken levert dit verbetering op van het medicatiegebruik.
3. Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is vaak onnodig hoog en langdurig. Verbeteringen op dit gebied en het voorkomen van onnodig voorschrijven van medicatie verhoogt de kwaliteit van zorg aan deze doelgroep.

Voor inhoudelijke vragen over de STIP Ronde 2: Harald Moonen, programmasecretaris GGG, 070 349 53 00, E-mail moonen@zonmw.nl.

Tekst: Kees Kommer

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.