Zorgvernieuwer Jos de Blok: Informele netwerken werken
okt04

Zorgvernieuwer Jos de Blok: Informele netwerken werken

Informele netwerken zijn veel sterker dan formele structuren. Zorgverleners moeten zelf weer gaan bepalen wat goede zorg is. Dat bewijst de voormalig verpleegkundige De Blok met zijn initiatief Buurtzorg. Zorgverleners zijn het best als ze zelf aan het roer staan. Voormalig verpleegkundige Jos de Blok had het na 25 jaar wel gezien bij grote zorgorganisaties met lange beslislijnen en een overdosis overhead. Dat kan anders, vond hij, en in 2007 zette hij de zorg op z’n kop met de oprichting van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. In een aantal jaren groeide deze organisatie zonder overbodige managers naar ruim zevenduizend werknemers. Opmerkelijk aan zijn model is dat wijkverpleegkundigen binnen zelfsturende wijkteams zelf bepalen hoeveel tijd ze besteden aan de zorg rondom een cliënt. Ook staan ze rechtstreeks in contact met huisarts en ziekenhuis. En met de apotheker. De zorg dus terug naar de professionele zorgverlener. Een trend die volgens De Blok alleen maar sterker wordt. Over een tijdje zullen ook apothekers veel meer volgens het teamdenken gaan werken, is zijn overtuiging. Minder zorg “Onze medewerkers besteden gemiddeld minder uren zorg aan de cliënt. Maar die uren gaan wel volledige op aan zorg. Voor professionals in de zorg is de manier van werken binnen Buurtzorg de meest natuurlijke: focus op de inhoud, samenwerken met professionele partners en zorg organiseren rond de cliënten. Dat leidt tot aantoonbaar betere resultaten, zowel als het gaat om de kwaliteit van zorg als om het financiële resultaat”, stelt De Blok. Volgens De Blok is het principe van Buurtzorg heel eenvoudig en toepasbaar op meerdere plekken binnen de zorg. “De zorg is echter niet overal ingesteld op onze manier van denken. De afgelopen dertig  jaar staan ingewikkelde bedrijfsmodellen aan de basis van hoe je de zorg organiseert. We zijn opgevoed met processen en indicatoren. Onze manier van werken gaat tegen deze stroom in, stamt volgens de critici uit de oudheid, terwijl het juist heel modern is en vooral heel herkenbaar is voor de zorgverlener. Dat laatste is heel belangrijk: als wijkverpleegkundigen dit niet zouden herkennen dan was Buurtzorg ook geen succes geworden. Werken met de professionals is dan ook een groot feest. Zij voelen zich bevrijd, doen de dingen die ze belangrijk vinden, hebben geen last van allerlei overlegstructuren. En nu zie je dat veel professionals overstappen van een oude structuur naar deze.” Invoeren van het model van lokaal samenwerken ging niet zonder slag of stoot. De Blok heeft een stevig strijd moeten voeren met de zorgverzekeraars. “Die konden zich weinig voorstellen dat onze manier van werken tot goede resultaten zou leiden. Zonder management? En we kregen kritiek dat we alleen de makkelijke dingen zouden overnemen, de krenten uit...

Lees Verder