Herken in de apotheek een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden
jun02

Herken in de apotheek een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden

Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben meer kans op problemen door geneesmiddelen. Of iemand beperkte gezondheidsvaardigheden heeft, is echter uiteraard niet altijd direct zichtbaar. Terwijl het tijdig herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden van belang is voor correct medicatiegebruik. De RALPH gesprekshandleiding kan hierbij helpen. De RALPH staat voor Recognizing and Addressing Limited Pharmaceutical Literacy. Het is een gesprekshandleiding, ontwikkeld door het Nivel en UPPER Universiteit Utrecht. Tien vragen
 De RALPH gesprekshandleiding brengt met tien vragen, gerelateerd aan de eigen medicatie, de gezondheidsvaardigheden van de patiënt in kaart. Het apotheekteam kan de patiënt dan op maat begeleiden met geneesmiddelgebruik. Niet alleen in de apotheek, maar ook in andere settings kan de RALPH gesprekshandleiding van pas komen. Zo kunnen verpleegkundigen, huisartsen of praktijkondersteuners en andere zorgverleners kunnen de gesprekshandleiding inzetten om de zorg rondom geneesmiddelen beter af te stemmen op de vaardigheden van hun patiënten. De  RALPH gesprekshandleiding met gebruiksinstructies  is te downloaden van de website van de KNMP. Drie domeinen
 De tien vragen in de RALPH gesprekshandleiding gaan in op: 1. Het kunnen lezen en begrijpen van aanwijzingen op het geneesmiddeletiket. 2. Het kunnen vinden van informatie over het geneesmiddel of de aandoening en het kunnen gebruiken van deze informatie in de eigen situatie. Ook het uiten van eventuele zorgen over een geneesmiddel valt hieronder. 3. Het kritisch kunnen analyseren en toepassen van informatie, bijvoorbeeld om een bijwerking van een geneesmiddel te herkennen en actie te ondernemen, zoals contact opnemen met de arts of apotheek. Begrijpen leidt tot beter gebruik
 Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben meer kans op problemen door geneesmiddelen. Bijvoorbeeld omdat  zij hun geneesmiddelen, zonder dat zelf altijd te weten, op een verkeerde manier gebruiken. Voor het apotheekteam is het daarom belangrijk deze patiënten snel te herkennen. Dan kunnen zij hun informatie en begeleiding aanpassen aan de vaardigheden en behoeften van de patiënten. Zoals het aanbieden van informatie die voor de patiënt makkelijker te begrijpen is, bijvoorbeeld met een illustratie of een animatievideo. Ook kan het apotheekteam de patiënt vragen de informatie in eigen woorden te herhalen (teach-back methode). Wanneer een patiënt de informatie goed begrijpt, is de kans op verkeerd gebruik van de geneesmiddelen kleiner. Over het onderzoek
 De RALPH gesprekshandleiding is ontwikkeld op basis van de literatuur en input van experts en patiënten. Dit onderzoek is gesubsidieerd door de KNMP. Bron: Nivel Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Patiënten zijn trouw aan eigen apotheek
apr03

Patiënten zijn trouw aan eigen apotheek

Zo’n 20% van de receptgeneesmiddelengebruikers gaat slechts één keer naar een apotheek. Van de overige mensen die naar een apotheek gaan, bezoekt het grootste deel, namelijk ruim 80%, steeds dezelfde apotheek. Bij bezoek aan meerdere apotheken, betreft het meestal een wijkapotheek en een poliklinische apotheek, maar ook wel twee wijkapotheken. De SFK beschikt sinds kort over patiëntpseudoniemen en heeft daarom deze berekeningen kunnen uitvoeren. De SFK past de pseudoniemen ook toe bij de berekeningen ten behoeve van de kwaliteitsindicatoren. Voor deze patiëntpseudoniemen heeft de SFK samenwerking met ZorgTTP, een zogeheten Thrusted Third Party (TTP), ook wel digitale notaris genoemd. Verschil tussen stedelijk en platteland Er is een duidelijk en ook te verwachten verschil in stedelijk en platteland. In stedelijke gebieden gaan medicijngebruikers vaker naar verschillende apotheken dan in minder stedelijke gebieden. Dit heeft uiteraard te maken met een grotere apotheekdichtheid en apotheekkeuze in de steden. In zeer sterk stedelijk gebied (CBS-categorieën), gaat slechts 73% van de gebruikers met meerdere apotheekbezoeken uitsluitend naar één apotheek. Dat percentage neemt toe op naarmate de verstedelijking afneemt. Twee verschillende apotheken Als mensen twee verschillende apotheken bezochten, ging het in 44% van de gevallen om zowel een wijkapotheek als een poliklinische apotheek. 41% van de mensen die twee verschillende apotheken bezochten, ging naar twee wijkapotheken. In ruim de helft van die gevallen lagen die wijkapotheken bij elkaar in de buurt. Dat wil zeggen dat de eerste drie cijfers van de postcode overeenkomen. 
De overigen hebben wijkapotheken bezocht die verder van elkaar lagen. Daarvoor zijn verschillende, heel logische verklaringen. Zoals een verhuizing naar een andere regio of zowel een bezoek aan de apotheek in de buurt van de woning als in de nabijheid van het werk. Ook kan een tijdelijk verblijf elders in het land, bijvoorbeeld vakantie, een verklaring zijn. De combinatie van een wijkapotheek en een dienstapotheek – hierop zijn patiënten buiten de reguliere openingstijden doorgaans aangewezen – kwam voor bij 12% van de mensen die twee verschillende apotheken bezochten. Bij de resterende 3% betrof het andere combinaties. Bron: SFK Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Zorgplatform OZOverbindzorg: Kennis delen, met de patiënt aan de knoppen
nov19

Zorgplatform OZOverbindzorg: Kennis delen, met de patiënt aan de knoppen

In oktober 2014 wonnen de Apothekers van Salland in de gemeente Raalte de KNMP Zorginnovatieprijs met het online zorgplatform OZOverbindzorg. “We krijgen nu vragen via de mail die je op een geschikt moment beantwoordt, we weten wie de mantelzorgers van kwetsbare ouderen zijn, wie thuiszorg levert en met welke problemen een cliënt worstelt.” Apotheker Dirk Jan Seckel van de Service Apotheek Raalte is een enthousiast pleitbezorger van het door de huisartsen geïnitieerde online zorgplatform. Daarin participeren inmiddels alle zorgverleners rond ouderen en hulpbehoevenden, maar ook de gemeente Raalte en specialisten uit de twee naburige ziekenhuizen. Met een relatief simpele tool, onafhankelijk van de bekende IT-systemen, wordt de verbinding tussen alle zorgverleners rondom de patiënt gelegd. Zo is de communicatie effectief geregeld en ontstaat een virtueel verzorgingshuis voor ouderen en hulpbehoevenden die thuis kunnen blijven wonen. Veilig medicijngebruik Het initiatief is door de KNMP is een perspectief gezet. “Het kabinet wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Voor veilige zorg, dichtbij huis is het van cruciaal belang dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en andere eerstelijns zorgaanbieders nauw samenwerken. Dat gebeurt in Raalte bij het virtuele verzorgingshuis waarin ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders met elkaar en laagdrempelig communiceren.” Volgens de persverklaring bij de prijsuitreiking bevordert dit een veilig medicijngebruik door senioren: “De apothekers ontvangen de prijs voor hun bijdrage aan het zorgplatform.” De communicatie ontbreekt Samen met Cindy Hobert, die Ozoverbindzorg leidt, somt Dirk Jan Seckel een paar voorbeelden op waarmee zorgverleners dagelijks worden geconfronteerd. Een vrouw die op de dagbesteding als heel vrolijk bekend staat, maar in haar medicatielijst staan diverse antidepressiva. De verzorgende aan huis die moeite heeft om een vrouw aantrekkelijk aan te kleden, terwijl haar dochter als mantelzorgster er niet van op de hoogte is. De huisarts die niet weet welke thuiszorgorganisatie hij moet bellen voor zijn patiënt en een zorgverlener die niet over een actueel medicatie-overzicht kan beschikken. Het zijn voorbeelden waarin de communicatie wordt gemist om de zorg effectief en efficiënt in te richten. Dat geldt in sterke mate bij steeds langer thuis wonende ouderen: als iedere zorgverlener vanuit zijn eigen IT-systeem blijft denken en werken, is communiceren en samenwerken moeilijk. Dan is echte multidisciplinaire samenwerking vanuit een netwerk met een zorgleefplan waarin de patiënt centraal staat, nog ver weg. Naar een virtueel verzorgingshuis Een simpele en effectieve oplossing komt nu uit Luttenberg. Het knusse ‘bejaardenhuis’ Maria-oord in het Sallandse heuveldorp kon niet mee in de nieuwe eisen die aan intramurale zorg voor ouderen worden gesteld. De ruimtes waren niet geschikt voor de ‘zwaardere zorgpakketten’ met verpleeghuisindicatie. De laatste zestien bewoners zijn inmiddels naar Raalte verhuisd. Maria-oord bood in het dorp zekerheid voor de oude dag,...

Lees Verder
Innovatie: Skypen met de patiënt
feb17

Innovatie: Skypen met de patiënt

De zorg verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen. In een reeks artikelen laat FarmaMagazine zien met welke innovaties de farmaceutische zorg te maken krijgt. Maar worden we er ook beter van? En de zorg goedkoper? Deze keer: spreekuur op afstand. Voor een spreekuur hoeft de patiënt niet langer de deur uit. Een webcam is voldoende om een videogesprek met de zorgverlener te houden. Dat scheelt patiënt en zorgverlener tijd.  En de zorg geld. Als het aan Spreekkamer Online ligt zit de apotheker straks achter zijn computer een medicatiereview af te nemen bij de patiënt thuis.“Goedemorgen mevrouw Kerstens. Hier is uw apotheker voor het videoconsult. Zoals afgesproken nemen we samen via de webcam uw medicatie door. Dat scheelt u een bezoek aan de apotheek. Kunt u een beetje dichter bij de webcam komen?  Dan zie ik u beter. Dank u wel. Hoe gaat het met de medicatie die wij vorige week bij u hebben bezorgd?” Dit scenario zou in de toekomst zo maar eens werkelijkheid kunnen worden. Apothekers die via de webcam met patiënten praten, medicatie doornemen en een reviews afnemen. Een consult op afstand dus. Technisch is het allang geen rocket science meer om online face to face met elkaar te talken. Met dank ook aan Skype dat de weg heeft geëffend voor tal van toepassingen. Communiceren met behulp van de webcam is inmiddels gemeengoed. We Skypen immers de hele wereld over. Oma van 80 camt met kleinkind in Australië. En wie een persoonlijk gesprek wil met de hypotheekadviseur van de bank hoeft tegenwoordig de deur niet meer uit. Even inloggen en u heeft vanaf uw eigen bank een gesprek met de medewerker van de financiële bank. Waarbij beide gesprekspartners elkaar vol in beeld hebben. Het enige wat nodig is, is een computer of tablet, camera en een internetverbinding. Consult op afstand Ook de gezondheidszorg ontdekt langzaam maar zeker de mogelijkheden van consulten op afstand. Vooral voor patiënten die voor vervolgafspraken bij de zorgprofessional komen en waar geen lichamelijk onderzoek nodig is zou het systeem geschikt kunnen zijn. Volgens cijfers van het CBS uit 2013 bezoekt bijna 38% van de Nederlandse bevolking jaarlijks de medisch specialist. En eenmaal in contact volgen daarna nog eens bijna zes vervolgafspraken, veelal herhaalconsulten waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bijna 72% van onze bevolking komt bij de huisarts. Niet een keer maar gemiddeld ook bijna zes keer per jaar. Spreekkamer Online Een van de aanbieders van systemen voor een spreekuur op afstand is Karina Tiekstra. Zij is initiatiefnemer en directeur van Spreekkameronline.nl.  Dit is een laagdrempelig online videosysteem dat sinds een jaar op de markt is. Zij ziet mogelijkheden voor consults op afstand....

Lees Verder