Teller voor inhalatoren zonder tellers

Het is van belang dat longpatiënten die een dosisaerodsol gebruiken, weten of er nog medicatie geïnhaleerd kan worden. Echter: in ons land zijn er ruim 600.000 patiënten die longmedicatie gebruiken via een laarsmodel dosisaerosol, die niet over een geïntegreerde teller beschikt. De CountAir® lost dit probleem op. De CountAir® telt af. Hierdoor weet de patiënt ten alle tijden hoeveel medicatie er nog over heeft voordat deze op pad gaat.

De CountAir® is het eerste medische hulpmiddel speciaal ontwikkeld voor alle COPD en astmapatiënten die gebruik maken van een dosisaerosol zonder ingebouwde teller. De CountAir® telt het aantal doseringen. Zo kan de patiënt zien hoeveel doseringen er nog in de inhalator aanwezig zijn.

Patiëntveiligheid
In Nederland zijn meer dan 600.000 patiënten, die op dit moment longmedicatie via een dosisaerosol gebruiken waar geen teller op zit. Uit onderzoek is gebleken dat bij gebruik van een inhalator met een teller het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp voor longklachten bijna 50% lager is. Ook het aantal ziekenhuisopnames voor long-gerelateerde klachten is een stuk lager bij gebruik van een inhalator met teller. Verder kwam naar voren dat veel patiënten hun dosisaerosol door gebruikten, terwijl de medicatie al op was en zij dus geen of een tekort aan werkzame stof inhaleerden. Daarom is het belangrijk voor een patiënt om te weten of er nog medicatie wordt geïnhaleerd of dat deze al op is. De CountAir® lost dit probleem op. Deze past op vrijwel alle dosisaerosolen

Instructies
Zie de gebruikersinstructie en de uitleg op You over het gebruik van CountAir®  Het instructiefilmpje en de gebruiksinstructie zijn goedgekeurd door een expertteam van zorgverleners en patiënten.

Bron: Stichting Imis

Gerelateerde berichten

  • Inzet apothekers-farmacotherapeut in huisartsenparktijkInzet apothekers-farmacotherapeut in huisartsenparktijk Leidt een apothekers-farmacotherapeut in huisartsenpraktijken tot beter medicatiegebruik en minder medicijngerelateerde problemen? Deze vraag stond centraal bij Utrechts onderzoekers. […]
  • Help uw patiënt te minderen met zoutHelp uw patiënt te minderen met zout Verlaging van de zoutconsumptie tot maximaal 6 gram per dag kan naar schatting in 10 jaar bijna 150.000 gevallen van nierschade voorkomen. Dat betekent veel gezondheidswinst en […]
  • Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekersContracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers 2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken ingaan […]
  • Marcel Kooij: Even bellen verhoogt therapietrouwMarcel Kooij: Even bellen verhoogt therapietrouw Bellen met de patiënt verhoogt de therapietrouw. Dat leidt tot het voorkómen van ziekenhuisopnames en bij bepaalde medicatie ook tot lager ziekteverzuim. Zo zorgen apothekers indirect dat […]
  • Innovatie: Skypen met de patiëntInnovatie: Skypen met de patiënt De zorg verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen. In een reeks artikelen laat FarmaMagazine zien met welke innovaties de farmaceutische zorg te maken krijgt. Maar worden […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel