Terughoudender beleid bij urineweginfecties

urineVerenso heeft recent een nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ gepubliceerd. De nieuwe richtlijn is een herziening van de Verenso-richtlijn van 2006. De vernieuwde richtlijn besteedt op diverse plaatsen aandacht aan de factoren die overbehandeling in de hand werken en biedt handvatten voor juiste diagnostiek en behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen, waarbij tegelijkertijd wordt getracht om het optreden van antimicrobiële resistentie binnen de gezondheidszorg in te perken.

Uit onderzoek komen aanwijzingen dat er onder de populatie kwetsbare ouderen sprake is van overbehandeling met antibiotica, in het bijzonder voor urineweginfecties. Een ongewenste situatie. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals urineweginfecties, moeilijker of zelfs niet kunnen worden behandeld. Het voorkomen van urineweginfecties en verantwoord antibioticagedrag dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie.

Gedateerd
De richtlijn Urineweginfecties van Verenso uit 2006 in inmiddels gedateerd. Deze had een exclusieve focus op verpleeghuispatiënten. Door hervormingen in de langdurige zorg blijven kwetsbare ouderen met multimorbiditeit langer thuis wonen of maken zij gebruik van alternatieve woonvormen voor ouderen. Een verbreding van de focus van de richtlijn is aangewezen.

Focus nieuwe richtlijn
De nieuwe richtlijn is primair bedoeld voor artsen die medische zorg dragen voor deze patiëntenpopulatie. Tevens is de richtlijn relevant voor andere professionals die betrokken zijn bij zorg voor kwetsbare ouderen. Urineweginfecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Op basis van uitgebreid onderzoek is een aantal symptomen vastgesteld op basis waarvan de arts kan besluiten of hij wel of geen antibiotica voorschrijft. Dat kan ook betekenen dat hij kiest voor een afwachtend beleid.
De nieuwe richtlijn richt zich op diagnostiek, behandeling en preventie bij patiënten zonder blaaskatheter. Daarnaast wordt aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling bij patiënten met een blaaskatheter en aan urineonderzoek bij incontinentie.

Meer informatie
Het project is gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zie hier de nieuwe Verenso-richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen.

Bron: Verenso
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…