“Therapietrouw bij osteoporose absoluut het belangrijkste’’

Inzetten op therapietrouw blijft het devies bij de behandeling van osteoporose en een hoog fractuurrisico. Daarnaast is intensievere screening nodig; nog lang niet alle mensen boven de vijftig krijgen na een eerste fractuur een botscan aangeboden. Bij gebruik van denosumab geldt een belangrijke waarschuwing: ondoordacht stoppen geeft risico op wervelfracturen. De therapietrouw bij orale bisfosfonaten is nog steeds slecht. “Ongeveer de helft van de patiënten stopt binnen een jaar”, zegt dr. Renate de Jongh, internist-endocrinoloog en specialist metabole botziekten aan het Amsterdam UMC. “Sommige patiënten willen er zelfs niet eens aan beginnen. Angst voor bijwerkingen of twijfel over de werking weerhoudt hen ervan. Therapie-ontrouw is nu eenmaal een veel voorkomend probleem bij preventieve medicatie. Apothekers en huisartsen kunnen met voorlichting en bewaking van therapietrouw met hun registratiesystemen een belangrijke rol spelen in de zorg voor osteoporosepatiënten.” Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat een regelmatige herinnering de therapietrouw verhoogt naar zo’n…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.