Toegevoegde waarde of waardeloze toevoeging?

De KNMP laat de wereld weten dat het beter benutten van de kennis en kunde van apothekers de Nederlandse zorg een besparing kan opleveren van honderden miljoenen per jaar. Booz & Company heeft dat in opdracht van de KNMP becijferd. Het gaat om medicatiereviews bij ouderen, therapietrouw en begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis. Het IMS komt tot vergelijkbare conclusies in een andere studie die gelijktijdig is uitgekomen. Dit zijn natuurlijk geen schokkende nieuwe feiten maar meer bevestigingen van eerdere onderzoeken, hier of elders in de wereld.

Dat apothekers waarde kunnen toevoegen aan de distributie van geneesmiddelen is goed nieuws natuurlijk. Maar jammer genoeg komt deze rapportage, zoals wel vaker, vanuit de omgeving van de beroepsgroep zelf. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, zullen buitenstaanders geneigd zijn te denken. Mooi dat het in ieder geval tot een aantal Kamervragen heeft geleid maar of dat gaat helpen om het geconstateerde potentieel te ontplooien is zeer de vraag. Want in principe gaat de politiek of VWS daar tegenwoordig niet meer over maar hebben de zorgverzekeraars het voor het zeggen.

Het ware daarom beter geweest wanneer verzekeraars zich met vragen hadden gemeld bij de KNMP. Hoe kunnen we samenwerken om deze miljoenen te incasseren? Welke gezamenlijke inspanningen zijn daarvoor nodig? Wanneer kunnen we beginnen? Dat soort vragen lijken mij logisch gelet op de positie en de rol van verzekeraars. Ook verbaasd het mij dat verzekeraars niet vaker zelf opdrachten geven tot zorginhoudelijke onderzoeken.
Dat er uit deze hoek weinig enthousiaste reacties over dit soort studies klinken, dat de bijbehorende zorgprestaties niet of nauwelijks worden ingekocht, dat er vanuit de zorginkoop hoek zelden tot nooit positieve signalen over de toegevoegde waarde van apothekers komen, doet mij vermoeden dat verzekeraars er allemaal niet in geloven. Misschien zeggen ze het uit diplomatieke overwegingen niet hardop maar ik vermoed dat er in die kringen velen zijn die de apotheker niet zien als een toegevoegde waarde maar als een waardeloze toevoeging.

Misschien zie ik het te negatief maar als dat zo is, kan iemand dan eens uitleggen waarom er door verzekeraars nooit geacteerd wordt op dit soort uitkomsten? Er moet een reden voor zijn. Kloppen de onderzoeken niet? Worden de besparingen in de 2e lijn niet gerealiseerd omdat de specialisten dan wat anders verzinnen om de ziekenhuisomzet op peil te houden? Vallen de besparingen in een verkeerd potje? Is een langer levende patiënt uiteindelijk toch duurder? Zijn artsen en verpleegkundigen meer geschikt om deze taken op zich te nemen? Is er in het verleden al geïnvesteerd in dit soort interventies maar leverde dat niets op?
Wat er in ieder geval niet moet gebeuren is dat er met deze studies niets gedaan wordt. Verzekeraars zijn, naar mijn mening, aan hun stand verplicht om een serieus gesprek aan te gaan als conclusies uit serieus uitgevoerde studies daar om vragen. Wij willen graag weten of er iets niet deugt aan de conclusies of aan de apothekers.  Anders komen we in de farmacie nooit een stap verder.

Hoofdredactioneel Jan Dirk Jansen

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

21 dagen

Met de juichende supporters voor ogen vraagt Maayke Fluitman zich af hoe diep onze oude manieren van handelen ingeslepen zijn en of we teruggaan naar ‘zoals het altijd was’.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.