Toekomstproef: online debat over gezonde voeding

Een online dialoog over gezonde voeding. Daarmee zijn VWS en stichting Eten+Welzijn gestart onder de noemer ‘Toekomstproef’. Dit debat heeft tot doel het gesprek aan te gaan over de urgentie van duurzame, gezonde voeding in de zorg. Om de uitkomsten vervolgens om te zetten in concrete actie. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren.

Het thema ‘Duurzame voeding’ komt in ‘Toekomstproef’ via verschillende lijnen samen: optimale voedingszorg voor iedereen, duurzame voedselproductie, minder afval en duurzame voedsellogistiek. Het richt zich ook op empowerment van patiënten en hun perspectief op hun voeding.

Thema voor de zorg

Het belang van gezonde voeding is in de zorg inmiddels genoegzaam bekend. Huisartsen zien op hun spreekuur talloze malen de gevolgen van een ongezonde leefstijl.  Het thema duurzame voeding heeft inmiddels voor aanbieders in de langdurige zorg extra gewicht. Zorginstituut Nederland heeft het namelijk aangemerkt als verplichte kwaliteitsindicator, onder de naam ‘Aandacht voor eten en drinken’. Ook voor ziekenhuizen is het een belangrijk aandachtspunt. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord heeft namelijk de helft van de ziekenhuizen beloofd om vanaf 2025 patiënten, personeel en bezoekers gezondere voeding aan te bieden.

Twee rondes

De dialoog wordt gevoerd van juli tot en met augustus en is opgedeeld in twee rondes. In de eerste ronde worden deelnemers gevraagd te reageren op drie hoofdonderwerpen. Deze ronde geeft een eerste inzicht in wat er speelt en leeft onder de betrokkenen. De antwoorden uit de eerste ronde worden vertaald naar stellingen, waarop iedereen in de tweede ronde kan reflecteren. Het invullen kost maximaal 10 minuten. De Online Dialoog wil zorgorganisaties met elkaar verbinden en zo bruggen bouwen tussen iedereen die een rol heeft in het realiseren van een duurzame en gezonde leefomgeving in de zorg. Geïnteresseerd? Deel je mening dan en doe mee.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.