Toelichting over geneeskundige verklaring vernieuwd

Behandelend artsen mogen geen geneeskundige verklaring afgeven over hun eigen patiënten. Bij een ongunstig oordeel kan dit namelijk de vertrouwensrelatie met de patiënt schaden. Bovendien is het in het belang van de patiënt dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening waarvoor de verklaring gevraagd is. Niet alle patiënten begrijpen waarom de eigen arts geen ‘doktersverklaring’ afgeeft. Daarom heeft de KNMG een vernieuwde toelichting opgesteld.

Artsen kennen deze toelichting ook als zogenoemd ‘weigeringsbriefje’. Deze is recent vernieuwd, met als titel ‘Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?’ De informatie voor de patiënt is duidelijker weergegeven, in toegankelijkere taal. Het is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans Arabisch.

Advies aan patiënt
Bij de vraag om een geneeskundige verklaring, kan een arts de patiënt het volgende adviseren:
1. De patiënt kan navragen bij de instantie die van hem een geneeskundige verklaring verwacht of hij kan volstaan met een verklaring van hemzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst;
2. De patiënt kan de behandelend arts vragen om een afschrift van zijn medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over zijn gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc.) zodat uw patiënt dit kan verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt;
3. De patiënt kan zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige, onafhankelijke arts. Deze arts kan met toestemming van de patiënt ook feitelijke informatie over zijn gezondheidstoestand bij u of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken;
4. De patiënt kan de instantie die een geneeskundige verklaring verlangt, vragen om een onafhankelijke arts voor hem te regelen.

Bron: KNMG
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.