Meteen naar de inhoud

Toename medicatie-incidenten met insulines

Het landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten VMI heeft de afgelopen periode meerdere meldingen gehad van medicatie-incidenten met insulines. De introductie van een aantal nieuwe insulineproducten en de uitbreiding van het preferentiebeleid op insulines zijn vermoedelijk de oorzaak.

Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) is hét landelijk meldpunt waar zorgorganisaties en individuele zorgverleners medicatie-incidenten kunnen melden.

Diverse oorzaken
De toename in het aantal meldingen rondom insulines is vermoedelijk te wijten aan de uitbreiding van het preferentiebeleid. Elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen beleid per insuline, wat betekent dat er verschillende producten per insulinesoort zijn aangewezen als preferente insuline. Dit maakt het onoverzichtelijk voor zorgverleners en het kan leiden tot incidenten.
Zomaar een praktijkvoorbeeld. Een apotheker moest vanwege het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar bij een patiënt zowel de kortwerkende als langwerkende insuline omzetten naar een ander merk. De apotheker besloot beide omzettingen in één aflevering te doen. Ondanks uitvoerige begeleiding verwisselde de patiënt de kortwerkende insuline (insuline lispro Sanofi®) met de langwerkende insuline (Abasaglar®). Het gevolg voor de patiënt was een niet te meten lage bloedglucosespiegel.

Daarnaast zijn er in korte tijd een aantal nieuwe insulineproducten op de Nederlandse markt verschenen. Zo zijn in 2020 biosimilar insuline lispro Sanofi®, biosimilar insuline aspart Sanofi® en Fiasp® geïntroduceerd en in 2021 Lyumjev®. Ook dat kan een rol spelen bij de toename van het aantal meldingen.

Meer informatie insulines
Voor zorgverleners bestaan er diverse informatiebronnen over insulines. Zo staat er op de website MedicijnBalans objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen, waaronder een aparte webpage voor nieuwe (biosimilar) insulines.

Omdat er veel verwarring is over het preferentiebeleid insuline en biosimilar heeft V&VN Diabeteszorg een schema opgesteld van het preferentiebeleid per verzekeraar voor insulines en biosimilar, en welke insulinepen daarbij hoort.

Toolbox
Daarnaast is er de IVM-toolbox doelmatig insulinegebruik eerste lijn. Deze bevat diverse materialen voor eerstelijnszorgverleners voor doelmatig gebruik van (biosimilar) insulines. Zo heeft de toolbox onder andere een FTO-module. Met behulp van deze module en bijbehorende checklist kunnen zorgverleners regionaal afspraken maken over het omzetten van of naar (biosimilar) insulines.

Medicatie-incidenten melden
Het IVM roept zorgverleners nadrukkelijk op (bijna) incidenten met medicatie te melden. Dat maakt knelpunten in het gebruik van geneesmiddelen sneller zichtbaar. Hierdoor kan worden voorkomen dat dezelfde incidenten bij andere zorgorganisaties en zorgverleners plaatsvinden. Melden is daarom van groot belang en dat kan desgewenst ook anoniem.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens