Transmurale samenwerking kan longaanval bij COPD-patiënt voorkomen

Zorgpad COPD-aanval met ziekenhuisopname Met interdisciplinaire en transmurale samenwerking en gerichte interventies kunnen zorgverleners veelal voorkomen dat COPD-patiënten een longaanval krijgen en in het ziekenhuis belanden. Zo blijkt uit een grootschalige pilot van Long Alliantie Nederland, waarin het landelijke zorgpad ‘COPD longaanval met ziekenhuisopname’ werd getest. Algehele implementatie van dit zorgpad blijkt nog een hele kluif. “Wij adviseren gewoon te beginnen met een aantal interventies. Dan al maak je een verschil,” aldus Philippe Salomé, voorzitter van de werkgroep. Van de ruim zeshonderdduizend COPD-patiënten die Nederland telt, worden er jaarlijks zo’n dertigduizend in het ziekenhuis opgenomen voor een longaanval. In totaal verblijven ze hiervoor zo’n tweehonderdduizend dagen in het ziekenhuis. In de helft van de gevallen is hierbij sprake van heropname. De jaarlijkse zorgkosten hiervan bedragen zo’n honderddertig miljoen euro. Nog belangrijker, een longaanval beperkt de kwaliteit van leven van de patiënt én zijn naasten door een sterke en meestal blijvende…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.