Transmurale samenwerking kan longaanval bij COPD-patiënt voorkomen

Zorgpad COPD-aanval met ziekenhuisopname Met interdisciplinaire en transmurale samenwerking en gerichte interventies kunnen zorgverleners veelal voorkomen dat COPD-patiënten een longaanval krijgen en in het ziekenhuis belanden. Zo blijkt uit een grootschalige pilot van Long Alliantie Nederland, waarin het landelijke zorgpad ‘COPD longaanval met ziekenhuisopname’ werd getest. Algehele implementatie van dit zorgpad blijkt nog een hele kluif. “Wij adviseren gewoon te beginnen met een aantal interventies. Dan al maak je een verschil,” aldus Philippe Salomé, voorzitter van de werkgroep. Van de ruim zeshonderdduizend COPD-patiënten die Nederland telt, worden er jaarlijks zo’n dertigduizend in het ziekenhuis opgenomen voor een longaanval. In totaal verblijven ze hiervoor zo’n tweehonderdduizend dagen in het ziekenhuis. In de helft van de gevallen is hierbij sprake van heropname. De jaarlijkse zorgkosten hiervan bedragen zo’n honderddertig miljoen euro. Nog belangrijker, een longaanval beperkt de kwaliteit van leven van de patiënt én zijn naasten door een sterke en meestal blijvende…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.