Transmurale samenwerking kan longaanval bij COPD-patiënt voorkomen

Zorgpad COPD-aanval met ziekenhuisopname Met interdisciplinaire en transmurale samenwerking en gerichte interventies kunnen zorgverleners veelal voorkomen dat COPD-patiënten een longaanval krijgen en in het ziekenhuis belanden. Zo blijkt uit een grootschalige pilot van Long Alliantie Nederland, waarin het landelijke zorgpad ‘COPD longaanval met ziekenhuisopname’ werd getest. Algehele implementatie van dit zorgpad blijkt nog een hele kluif. “Wij adviseren gewoon te beginnen met een aantal interventies. Dan al maak je een verschil,” aldus Philippe Salomé, voorzitter van de werkgroep. Van de ruim zeshonderdduizend COPD-patiënten die Nederland telt, worden er jaarlijks zo’n dertigduizend in het ziekenhuis opgenomen voor een longaanval. In totaal verblijven ze hiervoor zo’n tweehonderdduizend dagen in het ziekenhuis. In de helft van de gevallen is hierbij sprake van heropname. De jaarlijkse zorgkosten hiervan bedragen zo’n honderddertig miljoen euro. Nog belangrijker, een longaanval beperkt de kwaliteit van leven van de patiënt én zijn naasten door een sterke en meestal blijvende…

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.