Meteen naar de inhoud

Transparantieregister Zorg in 2019

De financiële relaties in de zorgsector over 2019 zijn gepubliceerd op de website van Transparantieregister Zorg. Dit register biedt inzicht welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties hebben ontvangen van leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In totaal gaat het om een bedrag van € 82 miljoen.


Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg. Deze meldplicht draagt bij aan een verantwoorde, integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners.

Kengetallen

Uit de kengetallen blijkt dat de relaties in de zorgsector met leveranciers van geneesmiddelen bijna 80% van de totale waarde beslaat. Bij medische hulpmiddelen gaat het om 20% en voor diergeneesmiddelen voor een bijna verwaarloosbare 0,5%. In totaal meldden de deelnemende bedrijven in 2019 voor € 82 miljoen aan financiële relaties, een stijging van 2%. 

Het aantal relaties met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties dat in het register is opgenomen, bleef met circa 16.000 stabiel. Het gemiddelde bedrag dat een zorginstelling kreeg, steeg vorig jaar met 3% naar € 59.000. Het gemiddelde bedrag dat een individuele zorgprofessional ontving, daalde licht van € 2.440 (2018) naar € 2.247. Bij individuele zorgverleners gaat het vooral om dienstverlening, zoals het optreden als spreker, deelname aan een adviesraad of algemene consultancy (honorarium en onkosten). Bij zorginstellingen zijn de betalingen met name voor het ontwikkelen van nascholingsprogramma’s en zorgprojecten of voor de aanschaf van een medisch hulpmiddel.

Goede naleving regels

Uit de rapportages van de CGR (stichting Code Geneesmiddelenreclame) en GMH (stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen) van vijftien relaties uit het Transparantieregister Zorg blijkt dat de regels goed worden nageleefd.

Relatie zorgverleners en bedrijven

De zorg en patiënten zijn gebaat bij samenwerking van zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties met geneesmiddelenbedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen. Die  samenwerking zorgt voor medische vooruitgang en betere zorgverlening aan patiënten. Er gelden strenge regels voor deze samenwerking om te garanderen dat deze verantwoord en transparant plaatsvindt, waarbij patiëntbelang en integer handelen voorop staat. 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens