Twee of drie middelen bij de behandeling van COPD?

Naar schatting waren er in 2018 in Nederland 613.800 mensen met COPD (dat wil zeggen chronische bronchitis en/of emfyseem) van wie er ruim 6800 overleden. De sterfte aan COPD is in Nederland hoger dan het gemiddelde in de EU. In datzelfde jaar kwamen er 27.100 nieuwe patiënten met emfyseem en 10.300 met chronische bronchitis bij. Anders gezegd, het aantal nieuwe gevallen (incidentie) van chronische bronchitis was 0,5/1000 mannen en 0,7/1000 vrouwen en van emfyseem 1,6/1000 mannen en 1,6/1000 vrouwen. In de top tien van ziekten met de grootste ziektelast in de Nederlandse bevolking neemt COPD de vierde plaats in. Op grond van demografische ontwikkelingen zal in de periode 2015 – 2040 het absolute aantal mensen met COPD stijgen met 36% (44% voor mannen en 28% voor vrouwen). Elke huisarts en elke apotheker heeft dus te maken met de zorg voor patiënten met COPD en het is daarom van groot belang…

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.