Meteen naar de inhoud

Tweede Kamer stemt in met wet gegevensuitwisseling in de zorg

In de laatste week van september heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg (afgekort tot, jawel: Wegiz). Deze wet verplicht alle zorgpartijen om gegevens elektronisch uit te wisselen, zodat alle betrokken zorgprofessionals over adequate, actuele en uniforme informatie beschikken.
 

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is reeds in mei 2021 ingediend door toenmalige VWS-minister van Ark. Het is een uniek wetsvoorstel, dat geldt voor álle uitwisseling in de zorg. Zorgverleners worden verplicht om bepaalde gegevens elektronisch uit te wisselen (mits er toestemming is van de patiënt). Daarnaast kunnen bij die gegevensuitwisseling eisen worden gesteld aan de taal, zodat zorgverleners elkaar meteen kunnen begrijpen. Ten slotte komen er ook eisen voor de techniek, zodat de gegevensuitwisseling niet wordt bemoeilijkt doordat zorgaanbieders verschillende informatiesystemen gebruiken. Kijk naar de toelichting op dit wetsvoorstel door Ron Roozendaal, toenmalig directeur Informatiebeleid, VWS.

Debat en moties
Voorafgaand aan de stemming was er op 14 september een debat in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel, waarin onder andere een aantal moties zijn behandeld Wie in deze bespreking is geïnteresseerd, kan dat hier terugkijken.

Digitale verbondenheid
Op 27 september jl. heeft de Tweede Kamer dus unaniem ingestemd met dit wetsvoorstel. VWS-minister Ernst Kuipers (VWS) reageert tevreden. Zijn overtuiging: ‘Met deze wet gaan we ervoor zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Op naar meer digitale verbondenheid in de zorg!’

Op naar opt-out?
Voorwaarde is echter nog steeds dat de patiënt expliciet toestemming geeft voor die gegevensuitwisseling. Terwijl de meeste patiënten er veelal van uitgaan dat deze gegevens al beschikbaar zijn voor hun zorgverleners. KNMP, Nederlandse GGZ, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Ineen, LHV, NHG, NVZA, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben daarom een gezamenlijke brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden. Daarin pleiten deze partijen ervoor om de toestemming voor het delen van medicatiegegevens te vergemakkelijken via een opt-out. Dat wil zeggen dat medische gegevens altijd beschikbaar zijn voor zorgverleners, tenzij dat de patiënt daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Minister Kuipers liet tijdens het Kamerdebat weten onderzoek te laten doen naar een opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens. Dit wordt dus nog vervolgd. Evenals de Wegiz, omdat de Eerste Kamer hierover nog moet besluiten. De Eerste Kamercommissie voor VWS bespreekt op 4 oktober 2022 daartoe de procedure.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens