Meteen naar de inhoud

Uitbetaling formulariumgericht voorschrijven roept vragen op

Er zijn veel vragen van huisartsen over formulariumgericht voorschrijven. Een groot aantal daarvan gaat over de hoogte van uitbetaling. De keuze voor een andere systematiek betekent namelijk dat de verdeling van de beschikbare gelden anders is. Nu de betaling voor 2018 is afgerond, blijkt dat sommige huisartsen minder krijgen betaald dan voorheen, terwijl andere huisartsen juist meer krijgen.

Huisartsen willen hier een verklaring voor. Verzekeraars zeggen dat zij voor resultaatbeloning (S3) op macroniveau nagenoeg hetzelfde budget beschikbaar hebben gesteld. Door de nieuwe systematiek, met één indicator die nog onvoldoende onderscheid maakt tussen praktijken, komt het voor dat praktijken wat betreft beloning er op vooruit gaan of juist op achteruit gaan ten opzichte van de vorige systematiek.

Verschillende aanpak

De aanpak per verzekeraar is heel verschillend. Zo is bij CZ het budget voor doelmatig voorschrijven gelijk gebleven, maar het aantal variabelen is verminderd. Daardoor krijgen sommige huisartsen minder, maar in totaal worden nu meer huisartsen beloond. Bij het Zilveren Kruis is het 2018-budget voor doelmatig voorschrijven licht gedaald in vergelijking met 2017. Voor 2019 gaat Zilveren Kruis uit van het 2017-budget van doelmatig voorschrijven. Zorg en Zekerheid heeft FGV voor dit jaar ingevoerd, maar houdt open dat deze methode vervalt als er zich een beter alternatief aandient. DSW en De Friesland daarentegen doen niet mee aan FGV of een variant hiervan.
Kortom: elke verzekeraar heeft zo z’n eigen aanpak. De LHV heeft deze op een rij gezet.

Twee mogelijke nieuwe indicatoren

Zorgverzekeraars en LHV pleiten voor meer onderscheidende criteria. Dat was ook de opzet bij dit systeem. In 2020 wordt hiermee geëxperimenteerd, overigens zonder financiële gevolgen. Het betreft twee nieuwe indicatoren (FGV2-diagnose en FGV3-long) die mogelijk per 2021 worden ingevoerd.De FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie. FGV3-long toetst bij eerste voorschriften van long-medicatie of er een toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium. FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een specifiek longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. De huisarts geeft dit aan bij de contractering met de zorgverzekeraar. Zie ook de veelgestelde vragen op de website.

Doelmatig voorschrijven

Het project formulariumgericht voorschrijven is opgezet om het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk te stimuleren en zo de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren. Via formularia worden huisartsen gestimuleerd en gefaciliteerd om doelmatig voor te schrijven.De voorschrijfgegevens worden rechtstreeks uit het HIS gehaald. Daarvoor moeten huisartsen eenmalig toestemming geven. Het Nivel krijgt scores aangeleverd voor een formularium en stuurt deze door naar de zorgverzekeraars voor de betalingen. Op de website van de LHV staat per HIS wat er nodig is om de gegevens te kunnen aanleveren. 

Bron: LHV

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens