Uitbreiding Farmacotherapeutisch Kompas met 6 patiëntgroepen

Aan het Farmacotherapeutisch Kompas is bij veel voorgeschreven geneesmiddelen informatie toegevoegd over de toepassing daarvan bij 6 bijzondere groepen patiënten. Dat betreft: ouderen, mensen met een leverfunctiestoornis, met een nierfunctiestoornis, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen. Zo kan er beter ‘zorg op maat’ worden geleverd.

Gebruikers van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) hebben aangegeven behoefte hebben om snel het juiste geneesmiddel te kunnen vinden voor een patiënt die ‘niet standaard’ is. Om daaraan tegemoet te komen, heeft de redactie van het FK informatie over deze patiëntengroepen verzameld en samengevat in de nieuwe rubriek ‘Toepasbaarheid’.  

Toegevoegd aan 35 groepen

Hierdoor is het bij het voorschrijven van geneesmiddelen makkelijker om rekening te houden met de kenmerken van individuele patiënten uit deze groepen. Een arts hoeft nu niet meer zelf de informatie bij elkaar te zoeken die nodig is om voor een patiënt de beste keuze te maken. De nieuwe rubriek is toegevoegd aan 35 groepen met geneesmiddelen die veel worden voorgeschreven, zoals pijnstillersbloeddrukverlagers en antidepressiva.

Over Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas heeft gemiddeld 100.000 bezoeken per dag en 2,5 miljoen bezochte pagina’s per week. FK helpt om het gepast gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. Dat wil zeggen: behandeling met geneesmiddelen die in medisch opzicht het best zijn en niet duurder dan noodzakelijk.

Bron: Zorginstituut Nederland

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.