Meteen naar de inhoud

Uitstel modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem

Minister Ernst Kuipers heeft besloten de modernisering van het GVS uit te stellen tot 1 januari 2024. Naar aanleiding van alle ontvangen signalen, heeft hij geconcludeerd dat modernisering toch teveel risico met zich meebrengt voor de noodzakelijke beschikbaarheid van geneesmiddelen. En het is niet mogelijk daarvoor een oplossing uit te werken voor het eind van het jaar. Dus er komt een jaar uitstel.

Dat schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat de huidige vergoedingslimieten van het GVS dus ook in 2023 van kracht blijven.

Signalen
Fabrikanten en zorgverzekeraars hebben de minister laten weten dat er een groot risico bestaat op problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen. En dat wil natuurlijk niemand. Kuipers ziet wel mogelijkheden om aan deze signalen tegemoet te komen. Het vergt echter tijd om dit beleidsmatig en juridisch te onderzoeken en dat lukt niet meer voor 1 januari a.s. Andere reden om de modernisering uit te stellen is de oplopende inflatie. Daarmee wordt het argument van (generieke) fabrikanten dat zij hun prijzen niet kunnen verlagen geloofwaardiger en het scenario waarin de prijzen niet worden aangepast waarschijnlijker. Bij modernisering van de GVS kan dat leiden tot meer of hogere bijbetalingen. Ook wil Kuipers niet voorbij gaan aan de bezwaren van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) van eind augustus jl. Deze gaan onder andere over de onderbouwing van de proportionaliteit van de modernisering, de werkbaarheid voor veldpartijen en het zogeheten doenvermogen van burgers.

Vervolg
Uitstel is geen afstel, laat Kuipers weten. Hij wil de aankomende tijd gebruiken om de signalen nader te bestuderen, vooral de ongewenste effecten op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Hij is daarover intensief in gesprek met partijen en zal de Kamer begin 2023 informeren over de voortgang.

Financiële consequenties
Maar ja, in het regeerakkoord staat wel een besparing aangegeven van 140 miljoen door modernisering van het GVS. Dat gaat dus niet door. Kuipers denkt dat die besparing desondanks wel lukt. Hij schrijft daarover:  “Het besparingsverlies kan in 2023 budgettair worden opgevangen binnen het budgettair kader Apotheekzorg. Dit komt doordat de stijging van het prijspeil van geneesmiddelen, met name als gevolg van bestaande beleidsmaatregelen zoals de wettelijke maximering van geneesmiddelenprijzen, naar verwachting minder snel zal stijgen dan het algemene prijspeil. Hierdoor ontstaat incidenteel ruimte in het budgettaire kader voor 2023.”

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens