Uw betrouwbare partner in gezondheidszorg

wereldbol2-FarmaMagazine-advertorial- Aurobindo is een wereldwijd toonaangevend farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in productontwikkeling. Met meer dan 10.000 medewerkers dragen wij in 125 landen bij aan hoogwaardige en betaalbare kwaliteit van zorg. Van R&D, productie tot en met verkoop, met een sterke focus op gezondheid en welzijn.

Kalman Petro, Managing Director Benelux, vertelt: “Op dit moment worden er nieuwe productielocaties en R&D centers gebouwd. Een investering met als achterliggend doel de ontwikkeling van nieuwe producten voor de Europese markt. De focus van Aurobindo ligt op kosteneffectieve ontwikkeling van geneesmiddelen en op productiecapaciteit. Zo realiseren we een groeiend assortiment dat we tegen gunstige commerciële voorwaarden kunnen leveren.”

Hoogste kwaliteitsnormen
“Het is voor ons vanzelfsprekend dat de locaties die onze geneesmiddelen produceren, voldoen aan de hoogste officiële kwaliteitsnormen en relevante Europese wet- en regelgeving,” geeft Jeroen Wolfrat, Business Manager Retail aan. “Ter plaatse worden dan ook strenge procedures gevolgd, om deze kwaliteit te kunnen waarborgen. Ook internationaal zijn kwaliteit en veiligheid steeds terugkerende onderwerpen in gesprekken met onze klanten. Daarom besteedt Aurobindo hieraan veel aandacht.”

Persoonlijke aandacht
Petro: “Naast die focus op kwaliteit en veiligheid vind ik het zeker zo belangrijk dat wij op kleinere schaal, met persoonlijke aandacht inspelen op wensen, vragen en behoeften vanuit de markt. Zodat Aurobindo is wat het graag wil zijn: een betrouwbare partner in gezondheidszorg.”

 

 

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.