Column: Van Neefarma naar Jafarma

Henk PastoorsVolgens Peter Gøtzsche is de reputatie van de farmaceutische industrie gelijk aan die van de georganiseerde misdaad. De farmaceutische industrie verkeert in dat geval in goed gezelschap, namelijk die van de zorgverzekeraars. Overigens ben ik het met de stigmatisering van beiden niet eens. Wat de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars gemeen hebben, is dat zij beiden een beroep doen op publieke gelden. Dat de innovatieve geneesmiddelenindustrie van waarde is, behoeft geen betoog. Kijk maar naar de relatie-impact op gezondheidswinst en de alsmaar stijgende levensverwachting.

Voorbeelden zijn er te over zoals antibiotica, insuline, middelen tegen kanker en hartkwalen, TBC en HIV. Zonder farma keren we terug naar de periode van de pest, tuberculose, polio en cholera. Recent was ik in de Sint Maartenskliniek. Patiënten met klassieke reumaverschijnselen zie je niet meer. Onvoorstelbaar positief eigenlijk. Maar volgens Gøtzsche is de farmaceutische industrie ‘door en door verrot’ en bedienen zij zich van maffiapraktijken. De directie van de Cochrane heeft zich publiekelijk gedistantieerd van deze azijnzeiker. Desondanks mocht Gøtzsche zijn verbale diarree over de Tweede Kamer uitplassen. Onbegrijpelijk dat deze persoonlijke hetze dit podium heeft gekregen. Gøtzsche weigerde inhoudelijk in te gaan op vragen en memoreerde misstappen van farma uit de vorige eeuw.

In mijn opinie heeft farma eigenlijk maar drie problemen. Toegang, vergoeding en reputatie. Wat opvalt in de discussie over de farmaceutische industrie, is dat deze zich beperkt tot ons limbisch systeem. Daar speelt Nefarma overigens zelf een belangrijke rol in. Waar rook is, is vuur en… vaak ook een pyromaan. Met de reputatie zal Nefarma aan de bak moeten. Een reeks ‘Glazenhuis-debatten‘ en storytelling trainingen bevestigen vooralsnog het oude verhaal in een nieuwe verpakking. Wil de farmaceutische industrie de negatieve beeldvorming ontstijgen, dan zullen zij met een ander en geloofwaardig script moeten komen. Preferentiebeleid, geneesmiddelenarrangementen, flexibele vormen van toelating, biosimilars en de inrichting Reclame Code Commissie zijn – laat ik het aardig stellen – niet geheel spontaan uit het ei van Nefarma gekropen.

De veranderende maatschappelijke eisen verlangen een adequaat en van maatschappelijk getuigende sensitiviteit over thema’s als betaalbaarheid en toegankelijkheid. Nederland doet slechts 1% van de wereldwijde omzet aan geneesmiddelen. In het Madurodam van het pillenland is deze relatieve luwte perfect aan te wenden om in Nederland invulling te geven aan een volmondig Jafarma.

 

 

Kleine stapjes

Veranderingen in de zorg gaan stap voor stap, zolang de voedingsmiddelenindustrie extra suikers in voedingsmiddelen stoppen is het vechten tegen de bierkaai.

Een hele bevalling

Valerie’s onderzoek is in volle gang en ze staat op het punt te bevallen en dat alles in een toch al hectische coronatijd.

Lazy Sunday

Maayke Fluitman realiseerde zicht dat de rem op de reguliere zorg schade opleverde. Maar, naast schade, kan zo’n onverwachte rem ook positief uitpakken.