Van Pastoor tot misdienaar

Henk-PastoorsHet zit er op. Wij leven alweer in 2014 en ik heb al mijn vingers nog. U ook hoop ik. Omdat ik mijn eigen leven niet wil ‘verknallen’ wil ik u, als gelovige gemeenschap vanuit mijn parochie, het volgende doen toekomen. In december hebben we een icoon, welhaast een heilige uit onze tijd begraven: Nelson Mandela. De man die zijn cipier bij zijn inauguratie als President-gast uitnodigde. Nelson, liefkozend Madiba, is een held van onze tijd. Elke tijd heeft zijn eigen mythische grootheden. Wij hebben er behoefte aan. Maar een mythe is in feite niets anders dan een overtuiging. En overtuigingen gaan niet over het gedrag van anderen, maar vooral over hoe wij projecteren. Dat komt mij in een periode van bezinning voor als een enorme geruststelling. We zijn dus zelf aan zet en kunnen zelf bepalen of wij ons zelfbeeld ontlenen aan de leaseauto, titel, realiseren van de targets of hoe mensen over ons denken. Het is een verworvenheid dat wij keuzevrijheid hebben over hoe we ons, met onze omgeving, willen verhouden.

Door marktwerking worden uitingen van neoliberalisme getriggerd en daarmee zijn zingeving en reflectie verweesde eigenschappen geworden. We hebben natuurlijk wel onze eigentijdse iconen. Wat te denken van Marcel Levi, het fenomeen van de dappere dokters en natuurlijk apotheek Stevenshof. Zingeving, reflectie en maatschappelijke waardecreatie zijn lichtpuntjes in deze donkere dagen. Apothekers en zorgverzekeraars gaan in 2014 aan de slag. Feit is dat er een hoge contracteringsgraad is bereikt en er al dan niet naar tevredenheid van apothekers een verdienmodel veilig is gesteld. Althans voor een jaar, soms twee. Er is niets mis met een verdienmodel, maar als het niet geënt is op waardecreatie heb je vroeg of laat een enorm probleem. Zakelijk zeker, persoonlijk… wellicht. Herman Wijffels en de dominee van de Zuidas in Amsterdam, Ruben van Zwieten, kunnen ons hier geweldig op reflecteren. Als metafoor moet ik denken aan een zeilboot dat veilig in de haven ligt, maar daar natuurlijk niet voor is gebouwd. Zo is het met de openbare farmacie ook. De ambitie moet verder liggen.

Voordat zorgverzekeraars en apothekers weer met elkaar de beuk erin gooien beveel ik van harte een gezamenlijke sessie aan met Wijffels en van Zwieten. Van ganser harte hoop ik dat daarmee het verlangen van velen om invulling te geven aan de waardecreatie rondom de farmaceutische zorg binnen handbereik komt. Daarmee tonen we gelijk een beetje meer respect voor onze eigen alledaagse heiligen…

Column Henk Pastoors
Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk in analyse en strategie in de farmacie en zorg.

‘The road to Abilene’

Ondanks onze hang naar overeenstemming hoopt Maayke Fluitman dat deze stop ook ruimte biedt voor meningsverschillen.

Prikbeker

pothekers, bedankt! Ook huisartsen, diepe buiging! Namens de gehele Nederlandse bevolking, inclusief de Tweede Kamer, alle ministeries en alle zorgverzekeraars, bedankt!

Lachertje

Zo, dat hebben we weer mooi gefixt, Bas. Stond ons land bij de start nog

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.