Veelvuldig gebruik luchtwegverwijders is signaal voor de huisarts

Onderzoek laat zien dat patiënten met astma die hun onderhoudsmedicatie trouw gebruiken maar daarnaast vaak kortwerkende luchtwegverwijders nodig hebben, vaker een astma-aanval krijgen. Veelvuldig gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders kan dus als signaal dienen voor de huisarts om samen met de patiënt het gebruik van de astmamedicatie te bespreken.

Het betreft een onderzoek van het Nivel en General Practice Research Institute. Daarbij is in een groep van bijna 14.000 astmapatiënten van 12 jaar en ouder gekeken naar de relatie tussen therapietrouw aan ontstekingsremmende onderhoudsmedicatie, het aantal voorschriften voor kortwerkende luchtwegverwijders en de kans op een astma-aanval.

Therapietrouw

In 2016 had 13% van de patiënten een astma-aanval. Naarmate patiënten meer voorschriften voor een kortwerkende luchtwegverwijder hadden, nam de kans op het krijgen van een astma-aanval toe. De kans op een aanval was hoger bij een lage therapietrouw aan de ontstekingsremmende onderhoudsmedicatie.
Opmerkelijk was dat de kans op een aanval ook hoger was bij een heel hoge therapietrouw. Bij mensen met een hoge therapietrouw komen astma-aanvallen vooral vaker voor indien zij naast de onderhoudsmedicatie ook vaak kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken.

Signaalfunctie

Veelvuldig gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders kan als signaal dienen voor de huisarts om samen met de patiënt het gebruik van de astmamedicatie te bespreken. Het kan namelijk op verschillende dingen duiden: het kan zijn dat patiënten niet goed inhaleren waardoor de medicatie niet op de juiste plek komt. Ook kan het voorkomen dat patiënten blootgesteld worden aan prikkels die het astma verergeren, zoals rook of allergenen. Ten slotte kan het betekenen dat de dosis van de onderhoudsmedicatie niet (langer) volstaat en aanpassing ervan nodig is.

Zie de berichtgeving van het Nivel, of download de pdf van het onderzoek.