Veilige principes in de medicatieketen

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker. Dat geldt zeker voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Voor deze sector zijn de zogeheten “Veilige Principes” opgesteld.

Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker. Juist die vele schakels maken het medicatieproces risicovol. Daarom hebben branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties zich verenigd in het Platform medicatieveiligheid en gezamenlijk de ‘Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg’ opgesteld.

Beheer bij zorgorganisatie

In de ‘Veilige Principes in de medicatieketen’ staat wat in principe veilig is ten aanzien van geneesmiddelen en wie waarvoor verantwoordelijk is. De principes gaan over de situatie dat de cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de medicatie (geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen aan een zorgorganisatie. Voor een veilig medicatieproces moeten de activiteiten en verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker naadloos op elkaar aansluiten. Daarom moeten deze partijen afspraken maken met elkaar voor een sluitend medicatieproces. De cliënt (en/of mantelzorger) heeft in deze keten een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Zes stappen

De Veilige Principes is een uitgebreid document, dat begint met een infographic, dat een overzicht biedt van de verschillende hoofdstukken. De principes zijn ingedeeld naar de verschillende betrokkenen (cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker). Per betrokkene is voor de zes stappen van het medicatieproces beschreven wat in principe veilig is, met een toelichting; en de taken en verantwoordelijkheden zijn op een rij gezet. Ook bevat dit document een overzicht: welke afspraken zijn relevant en met welke ketenpartners.

Extra ondersteuning

Daarnaast zijn er o.a. de volgende hulpmiddelen ontwikkeld:
Inzichten, tips en praktijkvoorbeelden: een bundeling van de inzichten en tips, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.

Checklist ‘Uitvoeren van de Veilige Principes’: een invulbaar Word-document dat ketenpartners kan helpen bij de onderlinge afstemming en om na te gaan of / hoe de Veilige principes worden toegepast in het medicatieproces.

Informatiekaarten voor de cliënten: met informatie voor de cliënt over de eigen rol bij het medicatiebeheer.

Informatiekaarten voor de professionals: een hulpmiddel voor het gesprek met de cliënt over zijn eigen rol, en voor het gesprek over de beoordeling van het eigen medicatiebeheer door de cliënt.

Drie videofilmpjes over medicatieveiligheid

Bron: Zorg voor Beter
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.