Verbreding van de bestaande subsidieregeling veelbelovende zorg

Het doel van de ‘subsidieregeling veelbelovende zorg’ is snellere opname van potentieel veelbelovende zorg in het basispakket, zodat de patiënt er eerder toegang tot heeft. Per 1 februari 2020 zijn er wijzigingen in deze subsidieregeling van kracht, met als interessant gevolg dat veel meer interventies voortaan voor subsidie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld onderzoek naar een off-label toepassing van een generiek geneesmiddel.

Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Daarmee is het mogelijk subsidie te krijgen voor tijdelijke financiering van de veelbelovende zorg. Bij onderzoek naar behandelingen kunnen de zorgkosten soms flink oplopen. Deze kosten zijn lastig te financieren. De meeste subsidieregelingen vergoeden die kosten niet. De subsidieregeling veelbelovende zorg doet dat wel. Zo kan veelbelovende zorg – die bewezen effectief is – sneller in het basispakket opgenomen worden. De wijzigingen in de subsidieregeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de criteria waaraan een onderwerp moet voldoen.

Geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen
De zorgvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80%) als voor onderzoek (maximaal 20%). De looptijd van een project is maximaal 6 jaar. Binnen de subsidieperiode verzamelt de onderzoeksgroep gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie ten opzichte van de gebruikelijke behandeling(en).

Meer informatie
De eerste projectideeën kunnen tot 7 april 2020 14:00 uur worden aangeboden. Dat kan overigens uitsluitend elektronisch via ProjectNet van ZonMw

Zie meer informatie over deze subsidieronde, het traject en de voorwaarden op de site van het Zorginstituut Nederland.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.