Verklaring verplicht bij niet-naleven avondklok

Veel zorgprofessionals hebben onregelmatige werktijden. Dat betekent dus buiten zijn na de avondklok. Dat is uiteraard toegestaan. Daarvoor is wel een schriftelijke verklaring nodig. Er zijn twee verschillende documenten: de ‘eigen verklaring avondklok’ en de ‘werkgeversverklaring avondklok’ en veelal moeten beide formulieren ingevuld aanwezig zijn.

Wie vanaf 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur buiten is, dient desgevraagd een van beide of beide formulieren te kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar.

Twee verklaringen

De werkgever bepaalt of het noodzakelijk is dat de werknemer tijdens de avondklok buiten is. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij dient hiervoor de ‘Werkgeversverklaring avondklok’ in te vullen. Daarnaast moet de werknemer zelf de ‘Eigen verklaring avondklok’ invullen en moet hij beide formulieren kunnen laten zien gedurende de avondklok.

Uitzonderingen

Gaat het om een andere reden dan werk, dan is die werkgeversverklaring uiteraard niet nodig. Voor een medisch spoedgeval of noodsituatie is helemaal geen schriftelijke verklaring nodig. Voor het (alleen en aangelijnd) uitlaten van een hond ook niet. Voor een groot aantal andere redenen is een eigen verklaring wel verplicht. Bijvoorbeeld deelname aan een uitvaart, vanwege een oproep van een rechter, of een reis naar het buitenland. Niet veel zorgverleners zullen een van de andere geldige redenen kunnen aankruisen: deelname aan een live-programma. Overigens: in alle gevallen is misbruik strafbaar.

Toename medicatie-incidenten met insulines

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen beleid per insuline. Daarnaast is het aantal insulineproducten toegenomen. Tegelijk zijn er meer meldingen van medicatie-incidenten met insulines.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.