Verlenging registratie en herregistratie openbaar apothekers

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een half jaar. Met als uitgangspunt dat registraties in ieder geval het komende half jaar, tot en met herregistratiedatum 1 september, niet verlopen. De apothekers kunnen zo alle aandacht geven aan de zorg, tijdens de coronacrisis

Dit hebben het Centraal College Specialismen Farmacie (CC) en de Specialisten Registratie Commissies Openbare en Ziekenhuisfarmacie (SRC-OF en SRC-ZF) besloten.

Aansluiting bij uitstel herregistratie BIG

Daarmee sluiten de partijen aan op het besluit van VWS over herregistratie van artikel-3-beroepen in het BIG-register. VWS schortte op 18 maart de herregistratieplicht op tot nader order. Indien de coronacrisis voortduurt, kunnen  CC, SRC-OF en SRC-ZF ook overgaan tot eventuele verlenging van de regeling. Het CC bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling wordt vastgelegd.

Apothekers kunnen er wel voor kiezen toch op de oorspronkelijke datum te herregistreren. Zij kunnen tussen 1 april en (t/m) 1 september hun niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe herregistratieperiode. De eisen voor herregistratie blijven ook in geval van een verlengde herregistratieperiode hetzelfde als voor de periode van 5 jaar: in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur nascholing.

Rekenvoorbeelden oude en nieuwe herregistratiedata

  • Esther is geregistreerd per 1 februari 2016 tot 1 februari 2021. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 augustus 2021.
  • Albert had in de oorspronkelijke situatie moeten herregistreren per 1 mei 2020. Zijn nieuwe herregistratiedatum is 1 november 2020. Hij kiest ervoor om te herregistreren per 1 augustus 2020. Daarmee heeft hij gebruik gemaakt van 3 verlengingsmaanden. De overige 3 neemt hij mee naar zijn nieuwe herregistratieperiode. Zijn herregistratiedatum in 2025 is 1 november.
  • Fatima moest in de oorspronkelijke situatie herregistreren per 1 december 2020. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 juni 2021. Zij besluit toch te herregistreren per 1 december 2020. Zij kan haar verlengingsmaanden niet meer meenemen. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 december 2025.

Let op: zoals de laatste twee voorbeelden laten zien, moeten apothekers die eerder dan hun nieuwe herregistratiedatum willen herregistreren, dit duidelijk aangeven bij de Specialisten Registratie Commissie.

Meer informatie

Zie hier meer informatie over deze regeling en over de eisen ten aanzien van herregistratie voor openbaar apothekers.

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.