Verlenging registratie en herregistratie openbaar apothekers

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een half jaar. Met als uitgangspunt dat registraties in ieder geval het komende half jaar, tot en met herregistratiedatum 1 september, niet verlopen. De apothekers kunnen zo alle aandacht geven aan de zorg, tijdens de coronacrisis

Dit hebben het Centraal College Specialismen Farmacie (CC) en de Specialisten Registratie Commissies Openbare en Ziekenhuisfarmacie (SRC-OF en SRC-ZF) besloten.

Aansluiting bij uitstel herregistratie BIG

Daarmee sluiten de partijen aan op het besluit van VWS over herregistratie van artikel-3-beroepen in het BIG-register. VWS schortte op 18 maart de herregistratieplicht op tot nader order. Indien de coronacrisis voortduurt, kunnen  CC, SRC-OF en SRC-ZF ook overgaan tot eventuele verlenging van de regeling. Het CC bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling wordt vastgelegd.

Apothekers kunnen er wel voor kiezen toch op de oorspronkelijke datum te herregistreren. Zij kunnen tussen 1 april en (t/m) 1 september hun niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe herregistratieperiode. De eisen voor herregistratie blijven ook in geval van een verlengde herregistratieperiode hetzelfde als voor de periode van 5 jaar: in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur nascholing.

Rekenvoorbeelden oude en nieuwe herregistratiedata

  • Esther is geregistreerd per 1 februari 2016 tot 1 februari 2021. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 augustus 2021.
  • Albert had in de oorspronkelijke situatie moeten herregistreren per 1 mei 2020. Zijn nieuwe herregistratiedatum is 1 november 2020. Hij kiest ervoor om te herregistreren per 1 augustus 2020. Daarmee heeft hij gebruik gemaakt van 3 verlengingsmaanden. De overige 3 neemt hij mee naar zijn nieuwe herregistratieperiode. Zijn herregistratiedatum in 2025 is 1 november.
  • Fatima moest in de oorspronkelijke situatie herregistreren per 1 december 2020. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 juni 2021. Zij besluit toch te herregistreren per 1 december 2020. Zij kan haar verlengingsmaanden niet meer meenemen. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 december 2025.

Let op: zoals de laatste twee voorbeelden laten zien, moeten apothekers die eerder dan hun nieuwe herregistratiedatum willen herregistreren, dit duidelijk aangeven bij de Specialisten Registratie Commissie.

Meer informatie

Zie hier meer informatie over deze regeling en over de eisen ten aanzien van herregistratie voor openbaar apothekers.

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.