Meteen naar de inhoud

Vervolg aanpak terugdringing huisartsentekort

In veel regio’s in ons land is of dreigt er een tekort aan huisartsen. Inmiddels zijn er 9 regio’s geselecteerd waar de urgentie het hoogste is. Deze ontvangen begeleiding in de aanpak van het huisartsentekort. Daarbij gaat het om inzet ‘op maat’, omdat per regio de aard van de problematiek verschilt, zo blijkt uit de laatste voortgangsrapportage

Het traject ‘In de regio op maat ondersteunen bij het versnellen van de regionale aanpak van de tekorten arbeidsmarkt huisartsenzorg’ wordt gefaciliteerd door VWS en de LHV en wordt uitgevoerd door Rebel. Rebel is mei vorig jaar gestart met deze opdracht. Het betreft een flexibele en pragmatische ondersteuning van de aanpak ‘in de regio’. Het traject loopt tot voorjaar 2022. De focus ligt primair op de ondersteuning van de huisartsen: zij mogen aangeven waaraan er behoefte is, en daarop wordt de begeleiding gebaseerd.

Regio’s met hoge urgentie

Na inventarisatie blijkt dat het in de volgende regio’s het allermeeste knelt: Noord-Holland Noord, Zeeland, Twente, Friesland, Flevoland, Noordoost-Brabant, Groningen, Zuid-Limburg en Achterhoek. Deze regio’s krijgen inmiddels ondersteuning. Rebel heeft hierover recentelijk een voortgangsrapportage uitgebracht.

Regiogebonden en algemeen

In elk van deze negen regio’s biedt Rebel ondersteuning en inderdaad: op maat. De ondersteuning kan ook niet anders dan per regio verschillen, omdat het complementair is aan hetgeen er reeds in de regio gebeurt. De voortgangsrapportage gaat dan ook per regio in op de problematiek en de gedane stappen. Tegelijk zijn er ook algemene lessen te trekken uit de aanpak en deze kunnen worden gebruikt voor de overige regio’s in het land. Zinvol, want het huisartsentekort dreigt ook te ontstaan in andere gebieden in ons land.

Maak vak aantrekkelijker

De LHV maakt zich hard voor landelijke maatregelen om de huisartsentekorten terug te dringen. Zoals een groter aantal opleidingsplaatsen, een betere spreiding van opleidingsplaatsen over het land en het verlagen van drempels om je als huisarts ergens te vestigen. Het belangrijkste in de aanpak van de huisartsentekorten is volgens de LHV het aantrekkelijker maken van het vak. Het werk van de huisarts is de afgelopen jaren complexer geworden en de werkdruk is (te) hoog. Er moet er iets aan die werkdruk en het werkplezier worden gedaan, aldus de LHV. Zie het LHV-dossier ‘Huisartsentekorten’.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens