Verzoek Nivel aan huisartsen: vul enquête over uw arbeidssituatie

Nivel verzoekt huisartsenpraktijken om mee te doen aan haar onderzoek om de actuele situatie van de Nederlandse huisartsenzorg in kaart te brengen. De vraag naar huisartsenzorg wordt steeds groter en complexer. Tegelijkertijd staat de capaciteit van praktijken onder druk. Het Nivel monitort de knelpunten op de arbeidsmarkt én mogelijke oplossingen bij huisartsenpraktijken.

Hoe gaan praktijken om met de spanningen op de arbeidsmarkt, werkdruk en personeelsplanning? En met veranderingen zoals inzage in het elektronisch patiëntdossier? Dit zijn enkele zaken die het Nivel wil verkennen.

Doe mee
Om dit te kunnen monitoren en tot oplossingen te komen, doen het Nivel een beroep op de medewerking van praktijken. Ze heeft een enquête opgesteld met een aantal vragen, in afstemming met onder andere InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Stichting KOH, het Capaciteitsorgaan en het OPEN consortium (OPEN, Maastricht Universiteit en IQ healthcare).

Door het invullen van de vragenlijst ontstaat een actueel beeld van de situatie op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg. En vooral ook: inzicht in welke ondersteuning en maatregelen er nodig én mogelijk zijn. Zo kan gerichte ondersteuning geboden worden aan huisartsenpraktijken.

Meer informatie
Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. De bevindingen worden verwerkt in regionale factsheets en nationale onderzoeksrapporten. Zodra deze op de Nivel-website worden gepubliceerd, ontvangen deelnemende praktijken per e-mail een link naar het rapport. Ook deelnemen? Graag! Zie hier de oproep tot deelname.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.