Vloeibaar

Bastiaan Witvliet

Onder druk wordt alles vloeibaar, Bas. De discussie over tekorten aan geneesmiddelen en te lage prijzen ervan zaten volledig op slot. Zorgverzekeraars die lange tijd zo flexibel bleven als een loden deur. Maar dan: alles wat muurvast zit en in steen gebeiteld lijkt komt in een keer in beweging.


Voor het eerst weet ik meteen waar je op doelt, Niels. COVID-19! Die maakt het onmogelijke in een keer mogelijk. Neem het preferentiebeleid dat wordt opgeschort, de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) is een paar dagen voor de ingangsdatum uitgesteld met een half jaar en de wettelijke maximumprijs voor geneesmiddelen waar een tekort voor dreigt wordt net zo eenvoudig losgelaten.


En het gaat maar door, Bas. Zorgverzekeraars die moeilijk doen bij de financiering van e-health weten niet hoe snel ze beeldbellen moeten financieren. De coronacrisis legt in een keer de fundamentele problemen in de eerste lijn op een pijnlijke manier bloot: de zorg in Nederland is veel te ver doorgeschoten in het denken en handelen in termen van efficiency en te lage prijzen.


Met als gevolg geen enkele voorraad maar grote tekorten aan basismateriaal als paracetamol, testen en hulpmiddelen, Niels. Producten die geen drol kosten, hier echter bijna niet te krijgen zijn, maar in – om maar iets te noemen –Duitsland wél voldoende voorradig zijn. Neem die testen op corona. Vlak over de grens is men in staat om 160.000 mensen per week te testen op corona. In Nederland komen we met veel trekken en duwen op 29.000 testen per week.


En ondertussen neemt tijdens de coronacrisis de druk op de zorg alleen maar verder toe, Niels. Geweldig om nu te ervaren dat zorgverleners zich staande houden en de helden van dit moment zijn. Die compassie van verpleegkundigen en artsen, van huisartsen en apothekers. Maar we weten al heel lang dat die druk op de eerste lijn veel te groot is. Huisartsen en apothekers worden al jaren uitgeknepen en lopen al op het laatste tandvlees.


Dan is het goed, Bas, dat de Haagse bureaucraten samen met de zorgverzekeraars nu aan den lijve ondervinden wat een beleid gebaseerd op efficiency en lage kosten, in tijden van crisis in de praktijk oplevert: onrust, chaos en nog meer druk op de zorgverlener.


Hoe het ook verder gaat, Niels, de coronacrisis biedt de mogelijkheid om in de zorg te repareren wat kapot is gemaakt. Denken in efficiency en lage kosten maken weer ruimte voor kwaliteit en continuïteit. Maar bovenal het herintroduceren van wat ooit de kernwaarde van de zorg was: de menselijke maat die weer regeert, met de zorgverlener aan het roer.


En voor al onze lezers: volg onze website www.farma-magazine.nl, want daar vertalen we al het nieuws rondom corona naar de praktijk van huisarts en apotheker. ❦

Auteur: redactie
Categorie: Columns