Volg Het Grote Zorgdebat van politici over de zorg

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat gezondheidszorg nu prominent op de agenda van alle politieke partijen staat. Het thema heeft een belangrijke plek bij de verkiezingen en elk partijprogramma gaat er uitgebreid op in. Maar wat zijn eigenlijk de ideeën van politici voor de toekomst van de zorg? Op 8 maart a.s. gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar daarover in debat.

Het Grote Zorgdebat is vrij te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Dit vindt plaats op maandag 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur tijdens een online bijeenkomst. Naar verwachting zullen ruim 50.000 viewers dit debat volgen.

Thema’s

Er staan vier thema’s centraal:
– de verschuiving van ziekte naar gezondheid
– de vernieuwing van zorg en welzijn
– het preventiebeleid
– de arbeidsmarkt

Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zorgen we voor meer tijd voor de patiënt en cliënt, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn, hoe kunnen we veranderen van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe zorgen we voor meer werkplezier van zorgmedewerkers?

Programma’s van politieke partijen

Benieuwd naar wat de politieke partijen zeggen over de zorg? Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie heeft in opdracht van de KNMG dit in kaart gebracht. De analyses bestaan uit een samenvatting op hoofdlijnen en een overzicht van relevante passages uit de verkiezingsprogramma’s.

Meer informatie

Zie voor de deelnemers van het Grote Zorgdebat deze pagina op de site van de KNMG. U kunt zich hier ook inschrijven.

Het Grote Zorgdebat wordt georganiseerd door: ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN. Daarnaast zullen er diverse partijen uit de zorg zich aansluiten als partner van Het Grote Zorgdebat.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.