Volgjezorg: toestemming en volgen uitwisseling medische gegevens

VZVZ staat voor Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor het delen van dergelijke gegevens is toestemming nodig van de betreffende persoon. Sinds kort kan deze toestemming digitaal worden verleend. Daarbij kan toestemminggever inzage krijgen welke zorgverleners de medische gegevens hebben ingezien en wanneer.

Op de website  Volgjezorg  kunnen mensen toestemming regelen voor het uitwisselen van medische gegevens. Dit betreft gegevens vanuit de huisarts en de apotheek. Voor de huisartsenzorg gaat het om de zogeheten ‘Professionele Samenvatting’. Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over de gezondheid. Voor de apotheek gaat het om het medicatiedossier.

Wie kunnen de gegevens inzien?

Alleen waarnemend huisartsen (bijvoorbeeld op de huisartsenpost) hebben inzage in de Professionele Samenvatting van de huisarts, andere zorgverleners kunnen deze informatie niet inzien. Het medicatiedossier kan worden ingezien door de (waarnemend) huisarts, andere (dienst)apotheken en medisch specialisten   (in ziekenhuizen en andere aangesloten zorginstellingen). Andere zorgverleners, zoals bedrijfsartsen en arbo-artsen, zorgverzekeraars en de overheid kunnen niet aansluiten op het Landelijk Schakelpunt en kunnen dus geen gegevens inzien.
Overigens: het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in 44 regio’s. Zorgverleners kunnen alleen medische gegevens delen en inzien binnen de eigen regio of (als ze werkzaam zijn op een grensgebied) de aanpalende regio. Ziekenhuizen zijn vaak aangesloten bij meerdere regio’s, maar hebben ook geen inzage in het gehele land.

Volwassenen en kinderen

Volgjezorg is een site die in feite voor iedereen van belang is. Want nagenoeg iedereen komt wel een keer bij de huisarts. Voor kinderen tot 12 jaar moet een van de ouders (of wettelijk voogd) de toestemming regelen. Van 12 – 16 jaar regelen de kinderen dit met één van de ouders. En vanaf 16 jaar moeten de kinderen zelf deze toestemming geven.

Inzage-overzicht

Via deze site kan degene die toestemming heeft gegeven, middels het inzage-overzicht inzien wat er met zijn gegevens is gebeurd. Op verzoek kan dit inzage-overzicht ook per post worden opgestuurd. In het overzicht staat welke soorten gegevens er zijn gedeeld met anderen, welke zorgverlener(s) hebben deze ingezien en wanneer. Zo is de betreffende persoon altijd op de hoogte wat er met de medische gegevens gebeurt. Desgewenst kan hij/zij ook een melding krijgen als de gegevens worden ingezien.
Ter voorkoming van misverstanden: het is op Volgjezorg niet mogelijk om de eigen medische gegevens in te zien. Het Landelijk Schakelpunt is geen medische database: er worden geen medische gegevens opgeslagen. Volgjezorg heeft dus ook geen toegang tot die gegevens.  Uiteraard voldoet Volgjezorg aan alle wet- en regelgeving rond de uitwisseling van medische gegevens.

Toekomstige ontwikkelingen
Er lopen op dit moment twee pilot-onderzoeken naar het downloaden door patiënten van hun eigen medische gegevens naar hun smartphone. En binnen het programma PROVES worden de eerste ‘proof of concepts’ (POC’s) uitgevoerd voor de programma’s MedMij en GTS (Gespecificeerde Toestemming). MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen kan beschikken over zijn medische gegevens in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). GTS gaat invulling geven aan gespecificeerde toestemming.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.