Meteen naar de inhoud

Voorschrijven ivermectine voor coronapatiënten blijft niet toegestaan

Ivermectine als medicatie inzetten bij Covid-19? De WHO, EMA én  de grootste fabrikant van ivermectine raden dit sterk af. In de NHG-standaard Covid-19 is dan ook een negatief advies opgenomen ten aanzien van het off-label voorschrijven van ivermectine voor patiënten met Covid19. In een kort geding heeft de voorzieningenrechter bepaald dat dit advies niet hoeft te worden aangepast van negatief naar neutraal.

Het kort geding was aangespannen door de ANBB (algemene nederlandse burger belangenvereniging). De ANBB is van mening dat vroegbehandeling met ivermectine de kans op ziekenhuisopname of sterfte drastisch verkleint. In eerste instantie heeft ze via een brief aan de advocaat van het NHG verzocht om het standpunt ten aanzien van ivermectine te wijzigen van negatief naar neutraal. Nadat het NHG heeft aangegeven dat niet te doen, heeft de ANBB een kort gedingprocedure in gang gezet. Op 20 december jl. heeft de rechtbank Midden Nederland de uitspraak gepubliceerd.

Uitspraak rechter
Het besluit komt er in het kort op neer dat het NHG haar advies over het off-label voorschrijven van ivermectine als medicijn voor Covid-19 niet hoeft aan te passen. Het NHG handelt niet onrechtmatig door geen neutraal standpunt in te nemen over het middel als behandeling voor patiënten met corona. Uitgangspunt is dat het niet aan de voorzieningenrechter is om te bepalen of het geneesmiddel al of niet effectief is bij de (vroeg)behandeling van Covid-19. Dat domein is voorbehouden aan wetenschappers. Het NHG heeft bij de totstandkoming van haar advies gebruik gemaakt van een standaardprocedure, die overeenkomt met nationale en internationale richtlijnen. Alleen als het NHG niet de te vereiste zorgvuldigheid in acht zou hebben genomen, was er ruimte voor rechterlijk ingrijpen en dat is dus niet het geval. De vorderingen van de ANBB heeft de rechter daarom afgewezen.

Reactie KNMP en IGJ
Echter: de onderzoeksredactie van RTL constateerde een dag na deze uitspraak dat ivermectine bij sommige huisartsen toch verkrijgbaar is als coronamedicijn. Dit verloopt dan via internet. Als reactie daarop heeft de KNMP gemeld dat ze maatregelen overweegt tegen de apothekers die ivermectine als coronamedicijn ter hand stellen. ‘Apothekers die ivermectine als coronamedicijn ter hand stellen, geven onvoldoende rekenschap aan de stand van de wetenschap’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. Hij roept KNMP-leden op om zich te conformeren aan de wetenschappelijke consensus. Na de berichtgeving van RTL heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opnieuw aangegeven onderzoek te doen naar een artsen en apothekers die ivermectine voorschrijven aan mensen met Covid-19. Dit is volgens de IGJ ‘beboetbaar’, wat ook het geval is voor het voorschrijven van hydroxychloroquine voor coronapatiënten.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens