Voortgang voorbereidingen komst EMA

emaHet Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuist per 30 maart 2019 van Londen naar Amsterdam. Totdat het permanente gebouw aan de Zuidas klaar is, wordt het EMA gehuisvest in het Spark-gebouw in Sloterdijk. Die tijdelijke huisvesting is voor Italië reden om hartstochtelijk te pleiten voor Milaan als vestigingsplaats. Daar staat namelijk al een definitief gebouw gereed. Niemand verwacht overigens dat Italië alsnog de toewijzing voor Milaan voor elkaar krijgt.

Nederland doet er alles aan om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen. De keuze voor het Spark-gebouw is weloverwogen. Dit ligt pal naast station Amsterdam Sloterdijk en op 10 minuten treintijd vanaf Schiphol. Het beschikt ook over conferentiefaciliteiten. Dit zal niet altijd voldoende zijn, zodat in overleg met het EMA is geregeld dat waar nodig in hotels en vergadercentra in de omgeving extra vergadercapaciteit kan worden gehuurd.

Met de keuze voor het Spark-gebouw kan het EMA  op één locatie kan functioneren. Het definitieve gebouw hoeft daardoor niet meer in verschillende fases te worden opgeleverd, zoals eerder het plan was. De bouw start in juni a.s. en de oplevering daarvan staat gepland voor november 2019.

Projectteam

Nederland legt de nadruk op een goede persoonlijke begeleiding voor de EMA-medewerkers bij het vinden van woonruimte, scholen en ondersteuning en bij alle administratieve procedures die nodig zijn bij een verhuizing naar een ander land. Hiertoe is bij het EMA in Londen een helpdesk geopend. Sinds de opening van de helpdesk wordt deze frequent door medewerkers bezocht. De Europese scholen in Den Haag en Bergen hebben zich daar al gepresenteerd.

Grootste deel medewerkers verhuist mee

De bijna 900 medewerkers staan voor de keuze: meeverhuizen of een andere baan zoeken. Ruim 80 procent kiest voor meeverhuizen. Naar verwachting start medio februari 2018 de persoonlijke begeleiding van EMA-medewerkers en hun huishoudens. Hiervoor is een openbare aanbesteding gestart die in februari tot een besluit zal leiden. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervoor een bijdrage van twee en een half miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Verwacht wordt dat al in de tweede helft van 2018 de eerste huishoudens naar Nederland zullen verhuizen.

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.