Meteen naar de inhoud

Voorwaarden voor vergoeding levomepromazine per 2022

Levomepromazine wordt voorgeschreven bij hevige pijn en bij palliatieve zorg tegen misselijkheid, braken, onrust en verwardheid. Tot eind vorig jaar kwamen de kosten voor het gebruik van levomepromazine voor rekening van de patiënt. Per 1 januari van dit jaar worden de kosten vergoed, zij het onder voorwaarden.

Zorginstituut Nederland heeft vorig jaar geadviseerd om Levomepromazine (Nozinan) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor gebruik bij palliatieve sedatie in de thuissituatie. Levomepromazine is een off-labeltoepassing en is dus niet officieel geregistreerd voor deze indicatie, maar wordt volgens het Zorginstituut al jarenlang gebruikt op basis van de eigenschappen van het geneesmiddel. Deze toepassing is opgenomen in de landelijke richtlijn ‘Palliatieve Sedatie’.

Voorwaarden
De aanbeveling van het Zorginstituut heeft geleid tot aanpassing in het vergoedingensysteem. Levomepromazine, zowel de orale als de parenterale toedieningsvorm, wordt echter alleen vergoed als het wordt ingezet volgens een van de twee onderstaande voorwaarden:

– palliatieve sedatie, bij onvoldoende effect van midazolam;

– misselijkheid en braken in de palliatieve fase, bij onvoldoende effect van andere anti-emetica, overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens