Meteen naar de inhoud

Vragenlijst NZa leidt tot nóg meer regeldruk in de eerste lijn

De Eerstelijnscoalitie heeft in een brief aan de NZa stevig bezwaar aangetekend tegen nog meer regeldruk in de zorg. De NZa heeft namelijk een uitgebreide vragenlijst opgesteld die eerstelijnszorgaanbieders jaarlijks moeten invullen. Die vragen gaan in dermate diep in op de financiën en bedrijfsvoering dat het gelijk staat aan een kostenonderzoek. De Eerstelijnscoalitie noemt de inhoud van die vragenlijst ‘onbegrijpelijk en onuitlegbaar’.

Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders komt voort uit de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze leidt in de eerste lijn tot disproportionele toename van administratieve lasten. Zelfs zodanig dat de brancheorganisaties zich hebben verenigd in de ‘Eerstelijnscoalitie’ en gezamenlijk hun zwaarwegende zorgen hebben geuit over de insteek en de gevolgen van het wetsvoorstel.

Met enig resultaat. Zo zijn bijvoorbeeld de verantwoordingseisen voor eenmanszaken geschrapt. Echter: de NZa gaat deze in haar vragenlijst alsnog opvragen. “Dus ook nog dat wat door het ministerie is geschrapt, komt nu via de NZa alsnog terug”, merkt de Eerstelijnscoalitie in haar brief verbijsterd op.

Toezichtstaken NZa
De NZa krijgt per 1 januari 2022 nieuwe toezichtstaken op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering. De vragenlijst die de NZa voor de uitvoering heeft opgesteld, heeft ze eerst ter consultatie voorgelegd. In een overleg hebben partijen gereageerd en daarbij aangegeven dat de regeling praktisch onuitvoerbaar is, ook voor grotere eerstelijnsorganisaties.

Collectief wantrouwen
Na dat overleg met de NZa heeft de Eerstelijnscoalitie nog steeds weinig vertrouwen in de uitkomst. Daarom licht ze in haar brief nogmaals haar bezwaren toe. Ze stelt de NZa met de inhoud van de vragenlijst ingaat tegen afspraken die met VWS zijn gemaakt om de toename van de administratieve lasten door die jaarverantwoording enigszins te verminderen. Sterker nog: de vragenlijst is uitgebreider dan de aangepaste jaarverantwoording WMG. “De vragenlijst is dusdanig uitgebreid dat met beantwoording feitelijk jaarlijks een kostenonderzoek wordt gedaan”, zo staat er in de brief.

De Eerstelijnscoalitie merkt op dat het lijkt dat teksten primair door juristen zijn opgesteld. “De vragenlijst straalt collectief wantrouwen uit en gaat uit van harde fraudeopsporing. Er is geen enkele onderbouwing waarom dit nodig is en welk risico wordt ondervangen. Er is geen onderscheid naar sectoren, iedereen wordt als potentiële fraudeur gezien….. Wat legitimeert dat alle eerstelijnszorgverleners aan onnodige en tijdverslindende verantwoordingsregels worden onderworpen?”

De waarom-vraag
De brief van de Eerstelijnscoalitie eindigt met het verzoek voor een overleg op korte termijn om daarbij in het bijzonder in te gaan op de ‘waarom-vraag’ van deze extra vragenlijst. Welk probleem wordt hier feitelijk opgelost?  “Mede gezien uw rol in het programma (Ont)Regel de zorg zien wij uit naar bestuurlijke afstemming, om te werken aan een oplossing voor het voorkomen van deze voor ons tot nu toe onbegrijpelijke en onuitlegbare extra administratieve lastenverzwaring”

De Eerstelijnscoalitie bestaat uit KNMP, InEen, KNGF, KNMT, KNOV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens