Wachtkamervideo over dementie, voor migranten

Voor veel migranten en hun mantelzorgers is dementie een relatief onbekend verschijnsel. Terwijl ze daar zeker steeds meer mee te maken krijgen. In de vier grote steden is over 10 jaar één op de drie mensen met dementie een migrant. Een wachtkamervideo kan migranten wijzen op dementie.

De wachtkamervideo is ontwikkeld door Pharos en is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het vertelt het verhaal van de 75-jarige Emina. Het gaat niet zo goed met haar, ze doet weinig en vergeet veel. In en rondom het huis gaan veel dingen verkeerd. Emina gaat naar de huisarts, die dementie bij haar vaststelt.

Bewustwording
Het filmpje wil de bewustwording over dementie vergroten. Het vertelt patiënten in hun eigen taal waar zij terecht kunnen met hun zorgen en vragen. De video’s zijn te zien op YouTube. Ze zijn ook te downloaden voor eigen gebruik. 

Taboe
Vergeetachtigheid en gedragsveranderingen worden door mensen met een migratieachtergrond soms gezien als bijverschijnsel van het ouder worden of als ‘gekte’. Het onderwerp kan taboe zijn. Mensen met een andere culturele achtergrond gaan daarom niet altijd op zoek naar de juiste zorg. Dat vraagt om extra aandacht en zorgvuldige communicatie: de zogeheten cultuursensitieve zorg.

In gesprek met de mantelzorger
Daarom heeft Pharos ook de Gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’ opgesteld. Dit kan zorgverleners ondersteunen bij het gesprek gaan met mantelzorgers van ouderen met dementie. Het helpt om de patiënt beter te leren kennen. Maar ook om te weten te komen hoe de mantelzorger over dementie denkt en indien nodig, het beeld bij te stellen. Zie ook de bijbehorende handleiding van Pharos. 

Bron: ZorgvoorBeter

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.